L-Opri tal-Ħniena - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Tfal
GRUPPO IL SICOMORO
Antonio Vincenti (Illust.)

Numru ISBN: 978-99957-3-057-4
Format: Qoxra ratba
Qjies: 216x141mm
Paġni: 64
Sena: 2016
This product is unavailable.
€ 7.00
Add
Agħfas il-qoxra
biex tagħti titwila ġewwa.
Dwar dan il-ktieb:

L-Insara dejjem mistiedna jaħsbu u jgħixu b’aktar impenn l-opri tal-ħniena li jmissu l-ġisem u lir-ruħ. F’dan il-ktieb, it-tnax-il opra tal-ħniena huma mfissra liż-żgħażagħ b’mod ħafif, permezz ta’ rakkonti mill-Bibbja, stejjer b’rabta mal-ħajja tal-qaddisin, talb, xi spunti għal riflessjoni personali, u kliem il-Papa Franġisku.
Werrej:

L-opri tal-ħniena

L-opri tal-ħniena li jmissu l-ġisem
1. Itma’ lil min hu bil-ġuħ
2. Isqi lil min hu bil-għatx
3. Libbes lil min hu għeri
4. Ilqa’ lil min hu bla dar
5. Żur il-morda
6. Żur il-ħabsin
7. Idfen il-mejtin

L-opri tal-ħniena li jmissu r-ruħ
1. Agħti parir tajjeb lill-ħosbenin
2. Għallem lil min ma jafx
3. Widdeb lill-midinbin
4. Farraġ lill-imnikktin
5. Aħfer il-ħtijiet
6. Ħu sabar b’min idejqek
7. Itlob lil Alla għall-ħajjin u għall-mejtin

Ejjew, imberkin minn missieri!
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content