BAKHITA Santa - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
AWTURI

SANTA ĠUŻEPPINA BAKHITA

1869 Titwieled f’Olgassa, f’Darfur, fis-Sudan.
1876 Misruqa, għamluha lsira u bigħuha diversi drabi.
1882 Mixtrija mill-aġent tal-prokuratur Taljan Calisto Legnani
1885 Vjaġġat fl-Italja. Żbarkat Genova. Legnani għaddieha lil Augusto u Turina Michieli minn Zianigo, żona ta’ Mirano (Venezja).
1886 3 ta’ Frar: Titwieled Alice Michieli (Mimmina). Ġunju: Michieli tmur lura f’Suakin. Settembru: Turina Michieli, flimkien ma’ Bakhita u Mimmina, tmur l-Afrika biex tgħin lil żewġha li kien għadu kif xtara lukanda.
1887 Turina Michieli, Bakhita u Mimmina, lura fi Zianigo biex tbigħ il-ġid tal-familja.
1888 Bakhita u Mimmina jintlaqgħu f’Veneżja fil-Katekumenat immexxi mis-Sorijiet Kanossjani. Is-Sinjura Michieli titlaq lejn Suakin għall-aħħar ftehim ma’ żewġha.
1889 29 ta’ Novembru: Bakhita tiddeċiedi li tibqa’ l-Italja. Taqla’ mingħand l-Prokuratur tar-Re l-ħelsien skont il-liġi.
1890 9 ta’ Jannar: F’Venezja tirċievi l-Magħmudija, il-Griżma u l-ewwel Tqarbina.
1893 7 ta’ Diċembru: Bakhita tidħol fin-novizzjat fi ħdan l-Istitut tal-Katekumenat, tas-Sorijiet Kanossjani.
1896 8 ta’ Diċembru: Tieħu l-ewwel voti tagħha fil-Casa Madre ta’ Verona.
1902 Minn Venezja tintbagħat Schio (Vicenza).
1927 10 ta’ Awwissu: Madre Bakhita tagħmel il-professjoni perpetwa fil-kappella fid-dar ta’ Mirano (Venezja).
1933 Madre Bakhita tibda l-pellegrinaġġ fid-djar tal-Istitut biex tagħmel esperjenza missjunarja.
1937-39 Tintbagħat Vimercate (Milan) taħdem fil-portinerija tan-novizzjat missjunarju tal-Kanossjani. Imbagħad terġa’ għal Schio.
1942 Minħabba waqgħa kellha tibda tuża il-bastun u ftit wara s-siġġu tar-roti.
1947 8 ta’ Frar: Madre Bakhita ttemm ħajjitha fuq din l-art fl-Istitut Kanossjan, 51 Triq Fusinato, fi Schio.
1978 1 ta’ Diċembru: Jixxandar id-digriet fuq l-erojiżmu tal-virtujiet tagħha.
1992 17 ta’ Mejju: Il-Papa Ġwanni Pawlu II jiddikjaraha Beata.
2000 1 t’ Ottubru: L-istess Papa jxandarha bħala Qaddisa.
Pubblikazzjonijiet:
Immediate availability
€ 4.00
Add
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content