Franġiskani Konventwali lbierah u llum - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Storja
EMAN BONNICI

Numru ISBN: 978-99957-3-083-3
Format: Qoxra ratba
Qjies: 216x154mm
Paġni: 760
Sena: 2018
Immediate availability
€ 23.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

Dan il-ktieb qed iġorr fih għadd ta’ bijografiji ta’ reliġjużi rġiel u nisa, kif ukoll ta’ lajċi li seħħilhom jaħdmu qrib jew favur l-Ordni Franġiskan Konventwal. Il-ħidma tagħhom tvarja minn dik pastorali għal dik missjunarja; minn dik akkademika għal dik xjentifika; nies li servew lill-Ordni bil-kitba, il-predikazzjoni, ix-xandir, l-istudju, it-tagħlim u ċ-ċirka; mill-portineriji għall-episkopat, minn frajiet sa kardinali; minn għorrief kbar tal-iskola għal għorrief tal-ħajja, li ma telgħux fuq katedri, iżda għallmu bl-eżempju fil-ħajja ta’ kuljum. Ġawhra għalhekk hija l-familja Franġiskana Konventwali madwar l-erbat irjieħ, li minn seklu għal ieħor, ipprovdiet tant ħidma pastorali u akkademika f ’sitta u tletin provinċja f’sittin pajjiż differenti madwar id-dinja.
Werrej alfabetiku:

Preżentazzjoni
Daħla

Abate, Ġużeppi
Abete, Mikiel
Adragna, Antonju Maria
Agnozzi, Nikola
Agricola, Bartilmew
Albergone, Elewterju
Altobelli, Ilarju
Andronico, Franġisk
Antal, Veronika
Api, Anġlu
Arduini, Antonju Marija
Arresdorf, Nikola
Axisa, Mikelanġ
Azzopardi, Ġużepp

Bacon, Ruġġier
Balestra, Pietru
Bambozzi, Benvenut
Bar, Ġwakkin Ruman
Baran, Feliċ
Barnik, Bernard
Barracciu, Berardu
Belludi, Luqa
Benedict, Martin
Berio, Martin
Bertoldi, Ġwanni
Bertuzzo, Danjel
Biasi, Ġlormu
Bichi, Margerita
Bisi, Bonaventura
Boccoli, Franġisk Antonju
Bommarco, Antonju Vitale
Bonelli, Ġann Anton
Bonello, Ġużepp
Bonnici, Alessandru
Bonnici, Franġisk Wistin
Bonnici, Pawl
Borowiec, Zdzisław
Bove, Kristofru
Brancati, Lawrenz
Bressan, Ludovik
Browne, Mikiel
Brunemann, Ġużeppi
Bruson, Elija Marija
Bulgaro, Ġakbu
Burgos, Alessandru
Burté, Ġanfranġisk

Cabiddu, Illuminatu
Cagliola, Filippu
Calderone, Pietru
Calì, Salvatur
Calleja, Ġużepp
Camilleri, Bonaventura
Camilli, Nikola Ġużeppi
Campello, Fulġenzju
Capponi, Piju
Caputo, Ġwanni Donat
Cardona, Publiju
Carta, Lwiġi
Carucci, Bernardinu Anġlu
Cassandra, Wistin
Casu, Pjeru
Catalani, Mikelanġ
Catalano, Pellegrinu
Ceboll, Bernardu
Černohorský, Bohuslav Mattija
Cesa, Ġużepp Marija
Chelaru, Ġużeppi
Chircop, Bonaventura
Chodacki, Ġeremija
Chylinski, Rafel
Ciocan, Pietru
Cioroch, Girgor
Cipolloni, Ulderiku
Conti, Indrì
Coronelli, Vinċenz Marija
Cortese, Plaċidu
Costantini, Vittorju Marija
Cummings, Ġinepru
Cypher, Każimiru
Czupryk, Kornelju

Daniele, Isidor
Dau, Antonju
De Grandis, Piju
De Mauro, Ġwanni
De Pace, Franġisku
Degli Atti, Pascuccio
Dehm, Fidiel
Del Giglio, Anġla Marija
Demeter, Anton
Dende, Korneljan
Deptuch, Indrì
DeSantis, Linus
Di Fonzo, Lawrenz
Di Monda, Antonju
Di Nardo, Ludovik
Didák, Klement
Dłuski, Ġakbu Franġisku
Duma, Ġwanni
Dumitraş, Ġorġ

Eberhardt, Lawrenz
Eubel, Kurradu

Faccenda, Lwiġi Marija
Falzon, Franġisk Arkanġlu
Fammilume, Franġisku Marija
Farţade-Gabor, Valentin
Fauni-Pio, Bonaventura
Favarato, Emilju Oreste
Ferkić, Mattija
Fields, Ġakbu
Figas, Ġustinu
Fiorini, Bonaventura
Fiscon, Gabrijel
Fish, Lwiġi
Fordon, Melkjor
Forestani, Lawrenz
Franġiskani Konventwali fl-infern ta’ Rochefort
Frascella, Franġisk Antonju
Fudzinski, Gjaċintu

Gajowniczek, Franġisku
Gârleanu, Ġwanni
Gastoldo, Pietru
Gatt, Vinċenz
Gerardi, Filippu
Gesualdi, Filippu
Giannecchini, Marku
Giardina, Ġlormu
Giocondo, Ġwanni
Girard, Ġanbattista
Girardelli, Dumink
Glowinski, Antonju Marija
Gorlatto, Ġakbu
Gozdawa, Kristjan
Graffeo, Franġisku Marija
Granata, Nerik
Grasselli, Antonju Marija
Grassmann, Tumas
Guidaldi, Lwiġi

Haczela, Peregrinu
Han, Mirku Teofilu
Heiser, Bażilju
Herciu, Lwiġi
Hess, Beda
Hilbert, Marija Colletta

Iglódi, Stiefnu
Ignudi, Stiefnu
Il-Franġiskani Konventwali Pollakki
Martri tat-Tieni Gwerra Dinjija
Il-Martri Minuri Konventwali tal-Gwerra Ċivili Spanjola
Imperato, Eġidju
Innoċenz De Filippis

Januszewicz, Wistin Stiefnu
Jukes, Ġwanni Pietru
Juras, Xmun

Karwacki, Lwiġi
Katarzyniec, Venanzju
Keller, Bonaventura
Kiernicki, Vladislav Rafel
Kitahara, Satoko
Klimuszko, Indrì
Kolbe, Alfons
Kolbe, Marjanna

La Grua, Mattew
Lanfaloni, Rizjeru
Latini, Antonju Marija
Lerario, Ġwanni
Liverotti, Gejtan
Lo Verde, Lwiġi
Lo Verme, Dumink
Longhi, Ġużeppi
Lucci, Antonju
Luisetto, Ġwann
Lukačić, Ġann Mark
Luo, Mattew

Maleddu, Pietru
Mamo, Piju
Mansi, Antonju u Bonaventura
Marangoni, Ludovik
Marcello, Antonju
Marcheselli, Ġużepp Antonju
Marini, Karlu
Marrocu, Ġanbattista
Marsh, Adam
Martini, Ġanbattista
Masetto, Paċifiku
Mastri, Bartilmew
Matera, Antonju
Maternowski, Injazju
Mattas, Franġisku
Mattei, Stanislaw
Mazzieri, Franġisku Kostantinu
Mazzorana, Bernardu
Meloni, Lwiġi Salvatur
Micallef, Ġużepp
Miccichè, Franġisku
Miceli, Ġużepp
Mifsud, Tonio .
Miglioranza, Kontardu
Mikolajczyk, Sales
Milazzo, Melkjor u Baldassar
Minn Potenza, Bonaventura
Minn San Mauro, Antonju Catalano
Mirochna, Ġiljan
Mirochna, Mieczysław Marija
Mizzi, Eġidju
Mizzi, Ludovik
Mizzi, Massimiljan
Moczygemba, Leopoldu
Molinarolo, Adrijanu
Montanari, Ġakbu
Morariu, Bonaventura
Moretti, Ġlormu
Moriconi, Ester
Moscon, Ġużeppi
Murias, Karlu de Dios
Musaragno, Romeo
Muscat, Ġorġ
Musso, Kornelju

Nakayama, Franġiska Marija
Nani, Franġisk
Noras, Ljun
Norsa, Emilju

Odoardi, Ġwanni
Orioli, Anton Franġisk
Orlando, Dumink
Orlini, Alfons Marija

Pace, Ġanbattista
Pacioli, Luqa
Pagi, Anton
Pal, Ġużeppi Pietru Marija
Palatucci, Ġużeppi Marija
Pallantieri, Ġlormu
Palomes, Lwiġi
Pancheri, Franġisk Saver
Panebianco, Antonju Marija
Papini Tartagni, Nikola
Paroni, Ġanfilippu
Pătraşcu, Ġorġ
Peckham, Ġwanni
Pepe, Franġisku
Pęsiek, Serġju
Pignalberi, Kwiriku
Piras, Rafel
Podhorodecki, Bonaventura
Podwapiński, Lawrenz
Polla, Tumas
Pompei, Alfons
Porta, Kustanz
Prestandrea, Bonaventura
Przemielewski, Beneditt

Rabuini, Paċifiku
Radossi, Marju Rafel
Rajss, Samwel
Randazzo, Franġisku Marija
Receveur, Lawrenz
Reuter, Dumink
Riario, Pietru
Rinaldet, Franġisk Antonju
Ritter, Bruce
Rizzi, Bernardinu
Romano, Antonju
Ross, Marju
Rotaru, Mikiel
Rotolo, Filippu

Salawa, Anġla
Sammut, Albert
Sandreani, Anġlu Antonju
Sanna, Ġwanni Marija
Sarullo, Baskal
Sbaraglia, Ġwanni Gjaċintu
Scattolon, Lwiġi
Schlang, Serafin
Sciberras, Bonaventura
Serfilippi, Oskar
Sergio, Mikelanġ
Serrini, Lanfranku
Siciliani, Ġwann Battista
Sinibaldi, Antonju
Soggiu, Ġwanni
Soldatić, Bonaventura
Sottaz, Vitor
Spinelli, Bonaventura
Sroka, Girgor
Standish, Neriku
Stella, Dumink
Stellini, Bartilmew
Steri, Efisju
Stryczny, Bronislaw
Strzemię, Ġakbu
Szymanski, Dumink

Ta’ Foligno, Anġla
Ta’ Hales, Alessandru
Ta’ Lira, Nikola
Ta’ Łobdowo, Ġwanni
Ta’ Montecorvino, Ġwanni
Ta’ Ockham, Guliermu
Ta’ Pian del Carpine, Ġwanni
Ta’ Pinerolo, Franġisk
Ta’ Pordenone, Odorik
Ta’ Regensburg, Bertoldu
Ta’ Rubruck, Guliermu
Tad-Danimarka, Ġakbu
Tal-Polonja, Jolanda
Tancredi, Ġwanni
Tchang Chang Kan-I, Antonju
Tobia, Ġużeppi
Tocănel, Pietru
Tocco, Bernardinu
Todaro, Silvestru
Tommasi, Marju
Tonna Barthet, Lwiġi
Topoliński, Adalbertu
Torbidoni, Lambertu
Triquerie, Ġanbattista
Troiano, Konstantinu
Trombetta, Antonju

Valenziano, Ġerardu
Valeriani, Valerjanu
Vallotti, Franġisk Antonju
Vassallo, Franġisk
Vassallo, Vitor
Venturi, Piju
Veuthey, Ljun
Vigerio Della Rovere, Marku
Vogel, Frans
Von Droste zu Hülshoff, Konstantinu Marija

Wasiło, Indrì
Wójcik, Innoċenz Marija
Wojtczak, Albert

Zahra, Filipp
Zambelli, Kristofru
Zanin, Grazjanu
Zebron, Samwel
Żebrowski, Żeno
Zieliński, Ivo
Zirano, Franġisku
Zmarz, Wojciech
Zucca, Umbertu
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content