Dulce Lignum. Għuda għażiża - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Liturġija
GILBERT SCICLUNA

Numru ISBN: 978-9918-603-28-2
Format: Qoxra ratba
Qjies: 185x120mm
Paġni: 16
Sena: 2022
Immediate availability
€ 1.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

Is-Seba’ Visti fil-Lejl ta’ Ħamis ix-Xirka.

Sliem għalik, altar għani tal-Vittma,
li t-tbatija żejnitek bir-rebħ:
fuqek mietet il-ħajja biex tagħti
lilna l-ħajja w timliena bis-sebħ.

Sliem għalik, o salib, tama tagħna!
Taħtek nersqu bit-talb f’dan iż-żmien:
kun għat-tajjeb il-għajn ta’ kull grazzja,
kun għall-ħati ta’ maħfra w ħelsien.
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content