San Rajmondu Nonnato u Kardinali oħra - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Ħajjiet
EMAN BONNICI

Numru ISBN: 978-99957-3-042-0
Format: Qoxra ratba
Qjies: 191x126mm
Paġni: 64
Sena: 2015
Immediate availability
€ 2.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

Il-Kulleġġ Kardinalizju matul is-sekli kien protagonist ta’ intriċċi, opportunitajiet, karririżmu, lussu, vanità, assassinji u tant ħwejjeġ oħra li wasslu biex l-element “qaddis” mistenni minn dawk li ħaddnuh, jgħib mill-għajnejn ta’ bosta. Iżda mhux il-membri kollha fl-istorja tal-Kulleġġ inġarru mill-kurrenti li bosta waqgħu fih. Xi wħud kienu kkanonizzati, oħrajn ibbeatifikati, waqt li oħrajn iħaddnu t-titli ta’ Venerabbli, Qaddejja ta’ Alla, jew huma magħduda bħala qaddisin min-nies mingħajr ma kienu qatt ikkanonizzati jew formalment ikkonfermati b’dan it-titlu mill-Knisja. Irridu nfakkru li mhux l-ismijiet kollha ppreżentati hawnhekk jidhru fil-“Bibliotheca Sanctorum”, miġbura fi tnax-il volum bl-inizjattiva tal-Kardinal Pietro Palazzini, biex jinġiebu dawk kollha meqjusin li għexu u mietu bi qdusija minn dawk li għexu magħhom u minn dawk li aktar tard kitbu dwarhom. Ma rridux ninsew ukoll id-diversi membri tal-Kulleġġ, li eletti għall-Papat, baqgħu magħrufa għall-ħajja qaddisa tagħhom. Il-lista ma tinkludix isimhom; dwar il-Papiet inkiteb ħafna u faċli wieħed isib min huma dawk minnhom formalment ikkanonizzati jew meqjusa b’qaddisin b’kulti antiki. Irridu nżommu f’moħħna wkoll li kien biss fis-seklu ħdax li l-kardinali saru l-uniċi eletturi tal-Papa, u kisbu għaldaqstant, prestiġju ferm akbar milli kienu jħaddnu sa dik il-ħabta, u għalhekk beda jkollna aktar dokumentazzjoni u tagħrif dwarhom u dwar min minnhom kien meqjus b’qaddis. Mil-lista twila ta’ membri elevati għall-Kulleġġ, il-lista tagħna forsi tidher kemxejn qasira: tnejn jew forsi tlieta fil-mija mill-membri kollha. Imma kif qal l-Appostlu San Pawl [1Kor 9: 24], il-ġerrejja fl-istadju kollha jiġru imma l-premju wieħed jirbħu.
(Id-Daħla tal-Awtur)
Werrej:

Daħla

 • Pietru (577)
 • Fortunato Amalieri (844)
 • Girgor O.S.B. (ċ.1034)
 • Pietru Damiani O.S.B.Cam. (1058)
 • Gilbertu (1059)
 • Oderisju O.S.B. (1059)
 • Anselmu O.S.B. (1062)
 • Ġilardu ta’ Ostia O.S.B.Clun. (ċ.1067)
 • Pietro Igneo Aldobrandini O.S.B.Vall. (1072)
 • Bruno O.S.B. (1086)
 • Bernardo degli Uberti O.S.B.Vall. (ċ.1097)
 • Berardu (1099)
 • Stiefnu ta’ Bar (1120)
 • Matrew O.S.B.Clun. (1126)
 • Giovanni Geremei O.S.B.Cam. (1126)
 • Baldovino O.Cist. (1130)
 • Martin O.Cist. (1132)
 • Stiefnu O.Cist. (1139)
 • Ugo ta’ Saint-Victor Can. Reg. di Sant’Agostino (1139)
 • Konrad von Bayern O.Cist. (1142)
 • Guarino Foscari Can. Reg. di S. Maria di Reno (1144)
 • Ugo O.Cist. (1150)
 • Bernard O.Cist. (1151)
 • Benerede O.S.B. (1164)
 • Galdinu (1165)
 • Henri de Marsiac O.Cist. (1179)
 • Guy Paré O.Cist. (1190)
 • Albert de Louvain (1192)
 • Konrad von Urach O.Cist. (1219)
 • Rajmondu Nonnato O.M. (1239)
 • Tesauro di Beccheria O.S.B.Vall. (1255)
 • Bonaventura da Bagnoregio O.Min. (1273)
 • Latino Malabranca Orsini O.P. (1278)
 • Franġisk Ronci O.Coel. (1294)
 • Tumas ta’ Ocre O.Coel. (1294)
 • Tumas Jorz O.P. (1305)
 • Klawdju de Portacoeli O.de.M. (1312)
 • Mattew Orsini O.P. (1327)
 • Ġlormu Pasquali (1331)
 • Duminku Serrano O.de.M. (1348)
 • Bonaventura Baduario-Peraga O.E.S.A. (1378)
 • Nikola Caracciolo Moschino O.P. (1378)
 • Jan Očko z Vlašim (1378)
 • Tumas ta’ Frignano O.Min. (1378)
 • Ġwanni Dominici O.P. (1408)
 • Anton Correr C.R.S.A. (1408)
 • Luqa Manzoli O.Hum. (1408)
 • Nikola Albergati O.Carth. (1426)
 • Lwiġi Aleman C.R.S.J. (1426)
 • Alessandru Oliva O.E.S.A. (1460)
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content