Patroloġija Vol. 1 - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Fidi
ALESSANDRU BONNICI - SALVINU CARUANA
Immediate availability
€ 19.50
Add
Dwar dan il-ktieb:

Min jaqbad f ’idejh dan li ġej dwar l-għorrief tal-Knisja, u jaħseb li sa jsib xi sensiela ta’ ġrajjiet, malajr jintebaħ li jkun tqarraq. Min jimmaġina li sa jaqra dwar il-“patroloġija” bl-istess mod li jqalleb il-paġni ta’ xi rumanz, bla dubju ta’ xejn ikollu jneħħi din il-kitba minn idejh mingħajr dewmien. L-isem “patroloġija” ibegħedna xi ftit minn dak li għandna f ’moħħna. Dak kollu li aħna sa niktbu mhux ħlief introduzzjoni li twassalna biex nifhmu kemm hu tal-għaġeb dak l-għerf li Alla ried iżejjen bih il-moħħ tal-bniedem. M’aħniex sa niktbu ħlief fuq għorrief ewlenin tal-qedem Nisrani tas-sekli bikrin ta’ wara Kristu: dwar dawk li taw mhux sehem ċkejken biex tfasslet letteratura Nisranija bikrija li bdiet tagħmel ġieħ lill-Kristjaneżmu quddiem l-inkejja u t-tmaqdir min-nies għorrief pagani.
Werrej:

1. Daħla
2. Il-Patroloġija
 • 2.1 Il-“patroloġija” u s-siwi tal-kitbiet tal-Missirijiet tal-Knisja
 • 2.2 Il-“patroloġija”, “patristika”, u l-“ġrajja tad-dommi”
 • 2.3 Il-Missirijiet tal-Knisja
 • 2.4 Il-Kittieba tal-Knisja
 • 2.5 Id-Dutturi tal-Knisja
 • 2.6 L-awtorità tal-Missirijiet tal-Knisja
 • 2.7 Il-Kitbiet tal-Missirijiet tal-Knisja jista’ jkun fihom żbalji?
 • 2.8 Is-sehem tal-Missirijiet tal-Knisja fil-letteratura
 • 2.9 L-ilsna li bihom kitbu
 • 2.10 Ġrajjiet il-patroloġija
 • 2.11 L-għodda meħtieġa
 • 2.12 Lista tal-Papiet mis-sena 32 sas-sena 604
 • 2.13 Kitbiet ewlenin tal-era patristika (100-600)
 • 2.14 L-Imperaturi Rumani 31q.K. sa 565w.K.
 • 2.15 Mapep
 • 2.16 Biblijografija

L-Ewwel Taqsima
3. Il-bidu tal-letteratura Nisranija
 • 3.1 Il-bidu tal-letteratura Nisranija
 • 3.2 L-Apokrifi bibliċi
 • 3.3 Il-liturġija u l-liġi tal-Knisja fil-kitbiet tal-ewwel żmien
 • 3.4 Il-Kredu tal-Appostli
 • 3.5 Biblijografija

4. Il-kitbiet tal-Missirijiet Appostoliċi
 • 4.1 Didachè: jew it-Tagħlim tat-Tnax-il Appostlu
 • 4.2 L-Ewwel Ittra ta’ Klement ta’ Ruma lill-Insara ta’ Korintin
 • 4.3 It-Tieni Ittra ta’ Klement Papa
 • 4.4 Is-7 Ittri ta’ Injazju t’Antijokja
 • 4.5 L-Ittra ta’ Barnaba
 • 4.6 L-Ittri ta’ Polikarpu isqof-martri fi Żmirna
 • 4.7 L-Atti tal-Martirju ta’ Polikarpu
 • 4.8 Id-Dehriet tar-Ragħaj Erma
 • 4.9 Il-Frammenti ta’ Papija ta’ Ġerapoli
 • 4.10 Biblijografija

5. L-Atti tal-Martri
 • 5.1 Gruppi ta’ Atti
 • 5.2 L-Atti ta’ Ġustinu filosfu u martri, u sħabu
 • 5.3 L-Atti tal-Martri Xillitani fl-Afrika ta’ Fuq
 • 5.4 L-Atti Prokonsulari tal-isqof u martri Ċiprijanu
 • 5.5 L-Ittra tal-Knejjes ta’ Vjenna u Lyons
 • 5.6 L-Atti tal-Martirju tal-isqof Polikarpu ta’ Żmirna
 • 5.7 Il-Passjoni ta’ Perpetwa u Feliċita
 • 5.8 Liema huma ġenwini
 • 5.9 Biblijografija

It-Tieni Taqsima
6. Il-letteratura Apoloġetika ta’ żmien il-persekuzzjonijiet
 • 6.1 X’inhi l-“Apoloġija Nisranija”?
 • 6.2 Il-letteratura Apoloġetika bl-ilsien Grieg
 • 6.3 Ġustinu l-filosfu u martri: l-akbar Apoloġista tat-tieni seklu
 • 6.4 Il-Lvant u l-Punent Nisrani: kif jingħarfu minn xulxin
 • 6.5 Biblijografija

7. Teoloġi Nsara tal-Afrika ta’ Fuq qabel Wistin ta’ Ippona
 • 7.1 L-Apoloġetika Latina
 • 7.2 Tertulljanu
 • 7.3 Minuċju Feliċ
 • 7.4 Ċiprijanu ta’ Kartaġni
 • 7.5 Novazjanu
 • 7.6 Lattanzju
 • 7.7 Biblijografija

8. It-taqbida tal-Knisja żagħżugħa kontra l-ereżija
 • 8.1 Letteratura eretika tat-tieni seklu
 • 8.2 Il-Knisja ta’ Ruma tqum kontra l-ereżija
 • 8.3 L-Injostiċiżmu
 • 8.4 Irinew ta’ Lyons
 • 8.5 Biblijografija

9. L-Ittra lil Djonjetu
 • 9.1 Biblijografija

10. Ippolitu ta’ Ruma
 • 10.1 Biblijografija

11. L-iskejjel ta’ Lixandra u ta’ Antijokja
 • 11.1 Filun ta’ Lixandra
 • 11.2 L-Iskola Kateketika ta’ Lixandra
 • 11.3 Klement ta’ Lixandra
 • 11.4 Oriġene
 • 11.5 L-Iskola Eseġetika ta’ Antijokja
 • 11.6 Biblijografija

12. Siltiet mill-kitbiet ta’ xi Missirijiet il-Knisja

It-Tielet Taqsima
13. Żmien il-Knisja Imperjali minn Kostantinu l-Kbir sal-ewwel żmien tal-Arjaniżmu (mis-sena 313 sas-sena 362)
 • 13.1 Il-kultura klassika u t-Twemmin Nisrani
 • 13.2 Tagħlim Nisrani mirqum
 • 13.3 Eseġeżi, Storjografija, u Epistolografija
 • 13.4 Il-misteri l-kbar tat-teoloġija Nisranija
 • 13.5 Apoloġija u kontemplazzjoni
 • 13.6 Metodu għall-istudju tal-għorrief il-kbar
 • 13.7 Biblijografija

14. Il-Ġrajjiet Ewlenin li sawru s-Seklu 4
 • 14.1 Daħla
 • 14.2 Il-ġrajja politika tal-Imperu Ruman Nisrani
 • 14.3 L-Imperaturi
 • 14.4 Il-Patrijarkati
 • 14.5 Is-Sinodi
 • 14.6 It-“teoloġiji”
 • 14.7 Biblijografija

15. Il-Kitba tal-Ġrajja tal-Knisja l-Kbira
 • 15.1 Il-Knisja l-Kbira tikteb ġrajjietha
 • 15.2 Ewsebju ta’ Ċesarija
 • 15.3 Il-Kronikron jew Ġrajjet id-dinja
 • 15.4 Il-Ġrajja tal-Knisja
 • 15.5 Il-Ħajja ta’ Kostantinu
 • 15.6 Żewġ kitbiet apoloġetiċi
 • 15.7 Il-Martri tal-Palestina
 • 15.8 L-eseġeżi ta’ Ewsebju
 • 15.9 Ġudizzju
 • 15.10 Biblijografija

16. L-Arjaniżmu
 • 16.1 Arju ta’ Lixandra
 • 16.2 Kif l-Iben hu anqas mill-Missier
 • 16.3 Il-Konċilju ta’ Niċea
 • 16.4 Atanasju ta’ Lixandra
 • 16.5 Il-Ħajja ta’ Anton
 • 16.6 Ilarju ta’ Poitiers: l-Atanasju tal-Punent
 • 16.7 Biblijografija

Dwar l-awturi
Indiċi ta’ Ismijiet
Kliem bil-Grieg jew bil-Latin, u kitbiet
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content