L-Ikona ta' Omm Alla ta' Damasku - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Spiritwalità
CHARLÒ CAMILLERI - WALTER LOBINA
Immediate availability
€ 8.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

Il-ħarsa ta’ Ġesù, u b’rifless dik ta’ Marija, hija ħarsa li minnha toħroġ ħafna tenerezza iżda fl-istess ħin xi ħaġa profonda, kiebja, gravi, sofferta. Marija taf x’inhu s-salib, għalhekk ħarsitha hi kollha mogħdrija, kapaċi tikkumpatixxi. Dil-ħarsa mimlija bil-kumpassjoni hi mdawra lejn kull wieħed minna, tħares lejn kulħadd. Min hu mnikket, fqir u waħdu, issa jaf li dawn l-għajnejn mimlijin bl-imħabba u l-kumpassjoni huma mdawrin lejh.

L-istorja u l-ispiritwalità tal-Ikona ta' Omm Alla ta' Damasku meqjuma fil-Knisja Griega Kattolika tal-Belt Valletta, u l-analiżi biblika u artistika tagħha.
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content