L-Għuda tas-Salib - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Ħajjiet
EMAN BONNICI

Numru ISBN: 978-99957-3-047-5
Format: Qoxra ratba
Qjies: 191x126mm
Paġni: 48
Sena: 2015
Immediate availability
€ 2.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

Ghalkemm f’ħajtu Dun Karm Decelis ma kellu xejn x’jaqsam direttament ma’ Fra Umile u Fra Innocenzo minn Petralia, f’dan il-ktejjeb qed nippreżentaw il-ħajja tat-tlieta li huma fil-qosor għax hemm ħaġa li torbothom flimkien: il-Belt Valletta. L-ewwel wieħed għex, ħadem u miet hemm, u hemm jinsab midfun. It-tnejn l-oħra għandhom rabta mal-Kurċifiss miqjum fil-knisja ta’ Ġieżu fil-Belt Valletta, l-ewwel wieħed hu l-ideatur u l-ieħor fir-realtà ħadmu. Fuq kollox dan is-Salib jorbothom it-tlieta flimkien: Dun Karm żamm f’moħħu fuq is-sodda tal-mewt li Kristu miet imsallab ma’ għuda u ma riedx imut fil-kumdità ta’ sodda, u t-tnejn l-oħra, bil-ħila artistika tagħhom, ħallew Kruċifissi tant devoti f’diversi postijiet fl-Italja u f’Malta. Lil Dun Karm iż-żmien qabad inessih - li huwa dnub meta wieħed jaħseb – u dawn il-paġni għandhom l-għan li jfakkruh jew jintroduċuh lil min qed jaqra. It-tnejn l-oħra ż-żmien ukoll għamel tiegħu fuqhom, għax filwaqt li Fra Umile għadu jissemma fil-kitbiet u xi drabi anki b’mod devozzjonali, dwar Fra Innocenzo ma nafu prattikament xejn. Din mhi bijografija dettaljata ta’ ħadd minnhom, imma sempliċiment ħjiel dwar ħajjithom u ħidmiethom fl-għalqa wiesgħa tal-Mulej.
(Id-Daħla tal-Awtur)
Werrej:

Daħla

 • DUN KARM DECELIS
  • Il-knisja ta’ Santa Luċija fil-Belt
  • L-ewwel snin ta’ ħajtu
  • Il-karitajiet ta’ Dun Karm
  • Il-kolera tal-1865
  • Agunija, mewt u difna
  • Ħolma mhux tas-soltu
  • Eżumazzjoni tal-fdal
  • Il-fdal meħud lejn il-Belt

 • FRA UMILE PINTORNO
  • Il-knisja ta’ Ġieżu fil-Belt
  • Twelid u żgħożija ta’ Fra Umile
  • Xogħlijiet ta’ Fra Umile
  • Il-qdusija ta’ Fra Umile
  • Il-mewt ta’ Fra Umile

 • FRA INNOCENZO MINN PETRALIA
  • Fra Innocenzo minn Petralia
  • Xogħlijiet ta’ Fra Innocenzo

Kelmtejn tal-Għeluq

BIBLJOGRAFIJA
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content