Kemm hi għażiża l-Kelma tiegħek, Mulej! - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Bibbja
MARTIN MICALLEF
Immediate availability
€ 5.00 € 6.00
Add
Discount!
OFFERTA - Lectio Divina Randan Snin A, B, Ċ
Bibbja
MARTIN MICALLEF

SETT TA' TLIET KOTBA
Format: Qoxra ratba
Qjies: 210x130mm
Paġni: 184/128/132
Sena: 2020-2022
Immediate availability
€ 15.00 € 19.00
Add
Discount!
Dwar dan il-ktieb:

Fi żmien ir-Randan, niġu mistednin sabiex nerġgħu nħarsu lejn il-ħajja tagħna u ngħixuha bħala wlied Alla, kif tassew aħna. Is-siltiet tal-Evanġelju tal-Ħdud tar-Randan huma ta’ għajnuna kbira f’din il-mixja tagħna wara Ġesù. Fl-Ewwel Ħadd se nakkumpanjaw lil Ġesù fit-tentazzjonijiet li matulhom wera li kien tassew l-Iben ta’ Alla. Fit-Tieni Ħadd se nitilgħu ma’ Ġesù fuq muntanja u naraw is-sbuħija tiegħu li ddewwaqna minn kmieni l-glorja tal-Qawmien. Fit-Tielet Ħadd se nisimgħu sejħa qawwija għall-indiema f’relazzjoni mal-paċenzja kbira li l-Mulej juri lejna l-midinbin. Fir-Raba’ Ħadd se nikkontemplaw il-ħniena kbira ta’ Alla permezz tal-parabbola tal-missier ħanin li kellu żewġ ulied ingrati lejh. Fil-Ħames Ħadd se nassistu għall-episodju tal-mara li nqabdet fid-dnub u kif Ġesù, filwaqt li ħelisha mill-kundanna tal-mewt, wera l-ipokrisija ta’ dawk li kienu qed jakkużawha.
Werrej:

L-EWWEL ĦADD TAR-RANDAN: Ġesù mġarrab mix-Xitan
 • Lectio
 • Meditatio
 • Oratio
 • Contemplatio
 • Operatio

IT-TIENI ĦADD TAR-RANDAN: It-Trasfigurazzjoni ta’ Ġesù
 • Lectio
 • Meditatio
 • Oratio
 • Contemplatio
 • Operatio

IT-TIELET ĦADD TAR-RANDAN: L-indiema u l-grazzja
 • Lectio
 • Meditatio
 • Oratio
 • Contemplatio
 • Operatio

IR-RABA’ ĦADD TAR-RANDAN: Missier il-ħniena
 • Lectio
 • Meditatio
 • Oratio
 • Contemplatio
 • Operatio

IL-ĦAMES ĦADD TAR-RANDAN: Il-mara li nqabdet fl-adulterju
 • Lectio
 • Meditatio
 • Oratio
 • Contemplatio
 • Operatio
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content