Isma', Binti - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Fidi
CHARLÒ CAMILLERI
Immediate availability
€ 1.20
Add
Dwar dan il-ktieb:

Niftakar meta kont daqsxejn ta’ tfajjel, nhar l-14 ta’ Awwissu, lejlet l-Assunta, konna mmorru nagħmlu l-visti tas-Seba’ Santmarijiet. Drawwa hekk sabiħa li hija ħasra li llum kważi nqatgħet għal kollox minn fostna. Niftakar sewwa li aħna u sejrin minn Knisja għal oħra konna ngħidu r-Rużarju fil-private. Il-Knejjes li konna nżuru kienu dawk is-sitta tradizzjonali: Il-Gudja, Il-Qrendi, l-Imqabba, Ħal Għaxaq, Ħ’Attard u l-Mosta, għax hemm min jgħid li s-seba’ waħda hija l-Knisja Katidrali ta’ Għawdex. Hemm imbagħad min iżomm li s-seba’ waħda hija dik ta’ Ħad-Dingli. Madanakollu l-festa f’din il-parroċċa jiċċelebrawha Ħadd fuq il-festa tal-Assunta.
(L-Awtur)
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content