Il-Kuruna Anġelika - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Spiritwalità
Immediate availability
€ 2.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

Dan l-eżerċizzju devot kien irrevelat minn San Mikiel Arkanġlu lill-Qaddejja t’Alla Swor Antonia de Astonac, soru Portugiża.

Il-Prinċep tal-Anġli deher lill-qaddejja t’Alla u qalilha li ried li jkun meqjum b’disa’ invokazzjonijiet li jfakkru d-Disa’ Kori tal-Anġli. F’kull invokazzjoni kellu jkun hemm it-tifkira ta’ wieħed mill-Kori tal-Anġli kif ukoll ir-reċita tal-Missierna u tliet Avemarijiet. Il-kuruna tal-Anġli kellha tispiċċa b’erba’ Pater Noster wieħed ad unur tiegħu, ieħor ad unur ta’ San Gabrijel, ieħor ad unur ta’ San Rafel, u ieħor ad unur tal-Anġli Kustodji.

L-Arkanġlu wiegħed ukoll li jaqla’ minn għand Alla li min iqimu b’din il-Kuruna Anġelika qabel jersaq jitqarben, ikun akkompanjat sal-mejda tat-tqarbin minn anġlu ta’ kull kor. Lil min jgħidha kuljum wiegħed li jkollu protezzjoni speċjali u 13 kontinwa tiegħu u tal-anġli kollha matul ħajtu u wkoll wara mewtu fil-Purgatorju.

Għalkemm dawn ir-rivelazzjonjiet ma ġewx rikonoxxuti uffiċjalment mill-Knisja, b’dankollu din id-drawwa ġiet imxerrda ħafna fost id-devoti ta’ San Mikiel u tal-Anġli kollha.

Fl-1851, is-Sorijiet ta’ Vetralla talbu lill-Papa Piju IX (illum beatu) biex jeżamina l-Kuruna Anġelika. Fit-8 t’Awwissu 1851, il-Kardinal Prefett Luigi Lambruschini ffirma d-digriet tal-approvazzjoni. Fl-24 ta Novembru 1851 il-Kardinal Prefett Aquini ta l-indulġenzi li jistgħu jiġu applikati għall-mejtin.

Fl-aħħar nett fit-3 ta’ Settembru 1868 Piju IX ikkonċeda l-indulġenza plenarja bil-kondizzjonijiet tas-soltu.
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content