Id-Djarju - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Ħajjiet
BAKHITA

Numru ISBN: 978-99957-3-020-2
Format: Qoxra ratba
Qjies: 175x110mm
Paġni: 96
Sena: 2013
Immediate availability
€ 4.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

“Nitlaq qajl qajl lejn il-ħajja ta’ dejjem... nitlaq b’żewġ bagalji: waħda mimlija bid-dnubiet, u l-oħra, tqila wisq iżjed, mimlija bil-merti ta’ Ġesù Kristu. Meta nidher quddiem Alla l-imbierek, il-bagalja l-kerha tiegħi tinħeba bil-merti tal-Madonna, imbagħad niftaħ l-oħra u nippreżenta l-merti ta’ Ġesù Kristu u ngħid lill-Missier: “Ara, iġġudika dak li qed tara.” Jiena ċerta li m’iniex sa nkun imkeċċija! Mela ndur fuq San Pietru u ngħidlu: Tista’ tagħlaq il-bieb, għaliex sa nibqa’ hawn.”
Werrej:

Kelmtejn qabel
Kronoloġija
L-ewwel parti - Id-Djarju
 • Daħla
 • Meta serquni
 • Meta bigħuni, l-ewwel u t-tieni darba
 • Il-ħarba
 • Tatoos
 • Lejn il-ħelsien
 • L-aħħar tislima lill-Afrika
 • Id-deċiżjoni ta’ ħajjitha
It-tieni parti - Bakhita tkompli...
 • Bint Alla
 • Bennejja tal-paċi u l-maħfra
 • Xhud tat-tama
 • Appostlu bl-eżempju u l-kliem
 • Spirtu hieni biex tferraħ lill-“Paron”
 • L-Għarus qed joqrob
 • Aneddoti
 • Don tal-profezija
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content