Fil-kwiet immur nistrieħ - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Liturġija
Liturġija tas-Sigħat

Numru ISBN: 978-99957-3-079-6
Format: Qoxra ratba
Qjies: 154x111mm
Paġni: 64
Sena: 2018
Immediate availability
€ 3.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

Il-Kompieta (mil-Latin Completorium), hi t-Talba ta’ Għeluq il-Jum, li tingħad qabel il-mistrieħ tal-lejl “ukoll jekk ikun wara nofs il-lejl.” Hi drawwa mill-isbaħ, irrikmandata mill-għorrief talħajja spiritwali, li n-Nisrani qabel l-irqad jagħmel eżami talkuxjenza biex jagħraf x’kienu n-nuqqasijiet tiegħu tul il-jum, jisgħobbih minnhom u jitlob l-għajnuna biex l-għada juri aktar ħeġġa għall-perfezzjoni.
(Rev. Kan. Jesmond Manicaro, mill-Preżentazzjoni)
Werrej:

Preżentazzjoni

  • Wara l-I Għasar tal-Ħdud u tas-Solennitajiet
u matul l-Ottava tal-Milied u tal-Għid
  • Wara t-II Għasar tal-Ħdud u tas-Solennitajiet,
f’Ħamis ix-Xirka, fil-Ġimgħa l-Kbira u f’Sibt il-Għid,
u matul l-Ottava tal-Milied u tal-Għid
  • It-Tnejn
  • It-Tlieta
  • L-Erbgħa
  • Il-Ħamis
  • Il-Ġimgħa
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content