Xewqet qalbi - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Liturġija
RONNIE GAUCI

Numru ISBN: 978-99957-3-022-2
Format: Qoxra ratba
Qjies: 195x135mm
Paġni: 120
Sena: 2013
This product is unavailable.
€ 3.50
Add
Dwar dan il-ktieb:

“L-akbar xewqa ta’ qalbna fuq din l-art għandha tkun Ġesù, u Ġesù fl-Ewkaristija. Il-Quddiesa, it-Tqarbin u l-Adorazzjoni Ewkaristika, bil-mod il-mod, aktar ma nimmaturaw, għandhom isiru l-akbar xewqat ta’ qalbna. Kien għalhekk li semmejt dal-ktejjeb ‘XEWQET QALBI’. Għax nemmen li min jiskopri lil Ġesù fl-Ewkaristija jkun sab l-akbar teżor li hawn fid-dinja! L-Ewkaristija farraġna, tibnina, isserraħna u biha nagħtu l-akbar qima lil Alla Trinità.”
(mid-Daħla tal-Awtur)
Werrej:

Daħla
Talb
 • Il-Missierna
 • Att ta’ ringrazzjament
 • Għażiż Ġesù
 • Talba waqt it-tbatija
 • Talba ta’ filgħodu
 • Talba lil Qalb ta’ Ġesù
 • Biss dak li neħtieġ
 • Ġesù fejjaqni
 • Talba tal-miżżewġin lill-Madonna għal kuljum
 • Kabbar fija l-Fidi
Meditazzjonijiet
 • Ġesù Ewkaristija jgħallimna
 • “Intejbu l-Knisja”
 • Il-ħajja moħbija ta’ Kristu
 • Meditazzjoni fuq il-“Magnificat”
 • Ġesù jkellimni: l-Imħabba t’Alla għall-midneb
 • Ġesù jkellimni dwar l-umiltà
 • Ġesù jkellimni: fiduċja sħiħa f’Alla
 • “La tħallinix fil-bard”
 • Nimtlew b’Alla
 • Kollox tal-Mulej
 • It-Tbatija
 • Djalogu
 • “L-Invit”
 • L-Ewkaristija: aħseb ftit
 • Għemmaws
Adorazzjonijiet
 • Ġesù jkellimna
 • Adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija
 • “Nistrieħu fil-Mulej”
 • “Kelma ta’ ħabib”
 • Ġesù jkellimni: il-bard ta’ Ġesù
 • Quddiem it-Tabernaklu
 • Ġesù kellimni dwar il-Missier Qaddis
ĦSIBIJIET
 • L-Għid, Hallelujah
 • Il-Poplu Lhudi
 • Anġlu b’ġewnaħ wieħed
 • Jiena nemmen?
 • It-tbatija
 • Aħseb ftit
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content