Fwar tal-qalb - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Liturġija
RONNIE GAUCI

Numru ISBN: 978-99957-3-007-9
Format: Qoxra ratba
Qjies: 195x135mm
Paġni: 120
Sena: 2012
This product is unavailable.
€ 3.50
Add
Dwar dan il-ktieb:

L-aqwa regola fit-talb hi li mhemmx regola! It-talb ivarja minn bniedem għall-ieħor. Għax il-Mulej ħalaqna lkoll differenti minn xulxin. Barra minn hekk, Alla huwa tant kbir li l-ebda bniedem ma jista’ qatt jiskoprih kollu. Itlob kif taf. Itlob kif tħoss. Forsi kif tlabt ilbieraħ ma jgħinekx illum!
(mid-Daħla tal-Awtur)
Werrej:

Daħla
Talb
 • Żommni Nadif
 • Grazzi, Mulej
 • Talba għall-Protezzjoni
 • Kemm nixtieq
 • Kemm tafdana, Mulej?
 • Hawn jien, Mulej, ibgħat lili
 • Azzjoni Ħażina
 • Corpus Christi
 • O Ġesù Ewkaristija
 • Tqarbina tax-Xewqa
 • Familja sabiħa u qaddisa
 • Talba antika ta’ missirijietna
 • Talba qabel immur għax-xogħol
 • X’nixtieq!
 • “Inħobbok”
 • Talba tal-Pjagi Divini ta’ Sidna Ġesù Kristu
 • Maħbub Ġesù
 • “Kemm sa Ddum?”
 • Niftaħ Qalbi mal-Mulej
 • “Li Nsir Nafek Iżjed”
 • Talba Qasira
 • Tifħir lill-Mulej
 • Talba biex wieħed jintelaq f’idejn Alla
 • Talba ta’ min jitqarben sikwit
 • Int kollox, Mulej!
Meditazzjonijiet
 • Kristu jdawwarni minn kullimkien
 • Il-Misteri tal-Ferħ tar-Rużarju u l-Ewkaristija
 • “Agħtini kont ta’ għemilek”
Adorazzjonijiet
 • “Jien il-Ħobż tal-Ħajja”
 • Il-Faqar ta’ Ġesù fl-Ewkaristija
 • Is-Skiet ta’ Ġesù fl-Ewkaristija
 • L-ubbidjenza ta’ Ġesù fl-Ewkaristija
 • Il-Paċenzja ta’ Ġesù fl-Ewkaristija
 • Id-Dgħufija ta’ Ġesù fl-Ewkaristija
 • Il-Milied Imqaddes
 • Milied
 • Quddiem Kristu Msallab
 • Ġesù Ewkaristija Abbandunat
 • Int Dak li Int
 • Ġesù kuraġġ u qawwa
 • Ġesù jkellimni
 • Ġesù jkellimni dwar l-Imħabba tiegħu
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content