Tlugħ il-muntanja taż-Żwieġ - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Pastorali
ELIJA VELLA
Immediate availability
€ 6.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

Ħajjitna hija fraġli. Id-deskrizzjoni favorita tiegħi taż-żwieġ hija li dan bħal triq li qiegħda tissawwar... xquq, ħofor, gandotti u dak kollu li wieħed jista’ jimmaġina! B’dawramejt sempliċi, jista’ jkollna l-possibiltà li nerġgħu lura għand il-Mulej u għand xulxin. Patri Elija b’ħila jippreżenta l-isfidi li kull stadju tal-ħajja joffrilna u jħallina b’ħafna ħsibijiet x’nomogħdu.
(Diana Mascarenhas, mill-Preżentazzjoni tal-Ktieb)
Werrej:

Preżentazzjoni
DAĦLA

L-Ewwel Taqsima - Is-sbuħija u l-qawwa taż-Żwieg Nisrani
KAPITLU 1 - Għaliex is-Sagrament taż-Żwieġ?
 • Fid-dawl tas-sagramenti l-oħra
 • Iż-Żwieġ fid-dawl ta’ Kristu
 • Fuq il-mudell ta’ Kristu u l-Knisja tiegħu
 • Ministri tal-imħabba permezz taż-Żwieġ
 • Il-qadi huwa mħabba
 • Talba
KAPITLU 2 - Mulej, agħmilni kanal ta’ Mħabbtek
 • Mentalità konsumerista
 • It-teoloġija tal-ġisem
 • Iż-żewġ dinjiet
 • Ngħinu lil xulxin
 • L-imħabba tal-miżżewġin, il-fejqan ta’ Alla
 • Ħaġa waħda... imma kompletament differenti
 • Anima u Animus
 • Talba
KAPITLU 3 - Iż-Żwieġ huwa Vokazzjoni
 • Tiżżewweġ jew ma tiżżewwiġx?
 • L-unità taż-Żwieġ
 • L-indissolubiltà taż-Żwieġ
 • Separazzjoni, Divorzju u Annullament
 • Il-Privileġġ Petrin u Pawlin
 • Talba
KAPITLU 4 - It-Tifsira taż-Żwieġ
 • Iż-Żwieġ huwa vokazzjoni
 • Id-dinjità tal-mara
 • It-tifrik tal-ġeneru
 • Bażi taż-Żwieġ: l-imħabba mhux l-emozzjoni
 • Fidi, emozzjoni u azzjoni
 • Talba
KAPITLU 5 - Is-Sagramentalità taż-Żwieġ
 • Il-preżenza ta’ Ġesù fiż-Żwieġ
 • Għaliex għażilt li tiżżewweġ?
 • Imma x’ġegħelni niżżewweġ lilek?
 • Fid-dawl tal-pjan ta’ Alla
 • Biċ-ċivil jew bil-Knisja?
 • Is-sagrament taż-Żwieġ: x’inhu?
 • Talba
KAPITLU 6 - Il-Vjaġġ taż-Żwieġ
 • Responsabbli għal xulxin
 • Il-qawwa tat-talb flimkien
 • Kristoterapija għall-familja
 • Konflitt jew kompromess?
 • Il-perspettiva eskatoloġika taż-Żwieġ
 • Imsejħin biex jevanġelizzaw
 • Talba
KAPITLU 7 - It-tnejn isiru ġisem wieħed
 • Raġel u mara għamilhom
 • Iħallu d-djar tal-ġenituri
 • Isiru ġisem wieħed
 • Ix-xbieha maħluqa tagħna nfusna
 • Talba
KAPITLU 8 - Iż-Żwieġ f’kulturi differenti
 • Drawwiet Lhud u kulturi differenti
 • Lhudi jiżżewweġ Lhudija
 • Kattoliċi u Evanġeliċi
 • Kulturi mħallta
 • Iż-Żwieġ f’riskju
 • Talba

KAPITLU 9 - Tobija: Mudell ta’ Mħabba u Għaqda
 • Tobit u Tobija
 • Seħbitek hija rigal lilek mingħand Alla
 • Qum u ejja nitolbu
 • Eħlisna minn kull deni
 • Mhux għal xewqa sesswali
 • Relazzjoni mal-kunjati
 • Talba
Konklużjoni

It-Tieni Taqsima - Ngħixu u nħobbu fiż-Żwieġ
KAPITLU 10 - Il-belt imsaħħra
 • Sandlijiet imqegħda fid-direzzjoni t-tajba
 • Ħolm u realtà
 • Żewġ kurrenti differenti
 • Il-koabitazzjoni hija produttiva?
 • Qamar il-Għasel intemm
 • Iż-Żwieġ huwa falliment jew sfida?
 • Talba
KAPITLU 11 - Tibża’ taqsam dak li int?
 • Tinħeba wara l-ħajt
 • Il-kliem waħdu ma joħloqx rapport
 • L-għajjat ma joħloqx rapport
 • Id-diskussjoni ma toħloqx rapport
 • Id-djalogu mhuwiex biżżejjed
 • Ir-relazzjoni hija qsim
 • Raġel u mara għamiltkom!
 • Niftħu l-emozzjonijiet tagħna
 • Linji gwida prattiċi
 • L-arti tas-smigħ
 • Talba
KAPITLU 12 - Mill-fomm titkellem il-qalb
 • Ħadd mhu mħejji għal kollox
 • Meta taqsam tkun qed tagħti
 • Tiġġudikax biex ma tkunx iġġudikat
 • Il-lingwa tal-imħabba
 • Evita l-użu tal-laqmijiet
 • Tkellem il-verità bl-imħabba
 • Ħin għal xulxin
 • Talba
KAPITLU 13 - Iż-żona tal-battalja
 • Aħna differenti
 • Soluzzjoni ta’ konflitt
 • Talba
KAPITLU 14 - Il-bandiera l-bajda
 • Kif naffrontaw il-konflitti?
 • Kemm int kapaċi tagħmel kompromess?
 • Taqbel li tista’ ma taqbilx?
 • Kapaċi tikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħek?
 • Talba
KAPITLU 15 - It-tnejn isiru ħaġa waħda
 • Żewġ kurrenti xmara waħda?
 • X’inhi l-intimità?
 • Jien bħala jien, int bħala int… AĦNA
 • L-Imħabba hija tagħti u tirċievi
 • Intimità mal-awtonomija: possibbli?
 • Inżommu bilanċ
 • Talba lill-Madonna tal-Ekwilibriju
KAPITLU 16 - Daħka kuljum iżżomm l-avukati ’l bogħod
 • Niskata melħ
 • Nista’ nidħak bija nnifsi?
 • Xogħol biss u xejn logħob jagħmel minn Jack tfajjel stupidu
 • Meta ċ-ċajt jgħin il-bilanċ
 • Kastelli tar-ramel
 • Isa, niżżel xagħrek!
 • Ir-rutina ta’ ferrovija
 • Talba
KAPITLU 17 - Fuq liema Mudell trid timxi?
 • Il-mudell tradizzjonali
 • Mudelli fil-kultura ta’ llum
 • Ir-rwoli f’kulturi differenti
 • Rwoli u sitwazzjonijiet diversi
 • Xorta għadna raġel u mara
 • X’tgħidilna l-Bibbja?
 • Il-mudell tal-mutwalità
 • L-ugwaljanza mhijiex similarità
 • Il-konfużjoni tal-ġeneru
 • L-imħabba: bażi ta’ kollox
 • Kunjati: la tindaħlux!
 • Talba
KAPITLU 18 - Is-sess: rigal ta ’ Alla
 • Imbeżżgħin mis-sess
 • Is-sess: lingwa tal-imħabba
 • Miti u ‘taboos’ dwar is-sess
 • Is-sess: responsabiltà tar-raġel?
 • Fiex tikkonsisti l-ħajja sesswali?
 • Imqar is-sesswalità hija vjaġġ!
 • Intimità sesswali b’saħħitha
 • Il-fidi tagħna u s-sess
 • Talba
KAPITLU 19 - L-indħil tal-kunjati
 • Il-kunjati
 • L-indħil ifisser qerda
 • Itilquhom!
 • Il-ġenituri għadhom l-omm u l-missier
 • Iċ-ċirku tagħna tal-ħbieb
 • Talba
KAPITLU 20 - Ir-rigal tal-ulied
 • Il-koppja bla tfal
 • L-abort huwa qtil u mhux dritt
 • Twieldet tarbija!
 • Il-komunikazzjoni mal-ulied
 • It-trobbija tal-adoloxxenti
 • Il-missier fil-familja
 • Nuqqas ta’ konsistenza
 • Talba
KAPITLU 21 - Iż-Żwieġ huwa bejn tlieta
 • L-imħabba hija l-bażi
 • Storja Lhudija
 • Alla qiegħed hemm!
 • Talba
KAPITLU 22 - L-art sagra tal-koppja
 • Il-fedeltà
 • Il-maħfra
 • Il-ġenerożità
 • Il-verità mogħtija b’imħabba
 • Il-gratitudni
 • Immutu u nirxoxtaw
 • Ngħinu lill-oħrajn
 • Nitolbu flimkien
 • Talba
Konklużjoni
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content