Serħan il-moħħ u l-qalb - Copy - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
OLD titles
SERĦAN IL-MOĦĦ U L-QALB
Awtur: Arthur Cutajar
Kategorija: Spiritwalità
Numru ISBN: 978-99909-4-797-7
Format: Qoxra ratba
Qjies: 210x148mm
Paġni: 76
Sena: 2011
Prezz: €4.50

Dwar dan il-ktieb:

Fir-relazzjoni tagħna ma’ Alla ħafna huma d-dubji u l-mistoqsijiet li nagħmlu ta’ sikwit. F’dan il-ktieb ippruvajt inwieġeb għal ħafna thewdin li jkollna f’moħħna u qalbna u li ħafna drabi jista’ jibblukana f’din il-mixja. Ippruvajt b’mod sempliċi niċċara u nitfa’ dawl fuq dawk it-tentufiet li jtellfuna milli nintelqu b’moħħ u qalb mistrieħa bħal tarbija f’ħoġor ommha. Jalla dan il-ktieb iservina biex dejjem niċċaraw aktar l-avventura sabiħa mal-Mulej!
Introduzzjoni

1 | Kull ġurnata hija bidu ġdid
2 | Alla magħna dejjem
3 | Strument ta’ għajnuna
4 | L-uniku teżor tagħna
5 | Il-Qligħ
6 | Inkunu pożittivi
7 | Il-Verità teħliskom
8 | Mostri moħbija
9 | It-tibna u t-travu
10 | Il-grazzja fid-diżgrazzja
11 | Il-mediċina ta’ kull fejqan
12 | M’aħniex Supermen
13 | Il-biża’ li nintelqu
14 | Iljun maqful f’gaġġa
15 | It-Tmien sagrament
16 | Tiġġudikawx
17 | Nishru
18 | Il-kelma toqtol, l-Ispirtu jagħti l-ħajja
19 | Nies ta’ Fidi?
20 | Negattiv u pożittiv
21 | Alla mhuwiex tal-biża’
22 | L-aħbar it-tajba
23 | Moħħna mistrieħ li Alla jħobbna
24 | Protagoniżmu
25 | Alla jikkastiga?
26 | Esperjenza komuni
27 | Qalbna f’qalbu
28 | Sieħeb jew ħabib?
29 | Nagħrfu l-ħbieb tagħna

Konklużjoni
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content