San Karlu Borromeo u Kardinali oħra - Copy - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
OLD titles
SAN KARLU BORROMEO
u Kardinali oħra b'fama ta' qdusija
Awtur: Eman Bonnici
Kategorija: Ħajjiet
Numru ISBN: 978-99957-3-046-8
Format: Qoxra ratba
Qjies: 191x126mm
Paġni: 64
Sena: 2015
Prezz: €2.00

Dwar dan il-ktieb:

Għalkemm fid-daħla tal-ewwel ktejjeb ta’ din is-sensiela taħt l-isem “San Rajmondu Nonnato u Kardinali oħra b’fama ta’ qdusija” semmejna li l-lista ta’ Kardinali meqjusa li kienu jħaddnu l-qdusija matul is-sekli jaf tidher waħda kemxejn qasira, l-ismijiet qegħdin niġbruhom fi tliet ħarġiet differenti. Dan it-tieni ktejjeb ser iwassalna għat-tmiem tal-Medju Evu, idaħħalna fil-perjodu mqalleb tas-Seklu Sittax, li matulu seħħet ir-Riforma Protestanta, li kienet daqqa ta’ ħarta għall-awtorità tal-Knisja u l-Papat, u jwassalna mir-Rinaxximent għall-eri Klassika, Napoleonika, Industrijali u Romantika sal-bidu tas-seklu għoxrin. Matul dawn is-sekli ħafna drabi mdemmija, li fihom bosta membri tal-Kulleġġ Kardinalizju, kif nafu mill-Istorja, waqgħu vittmi tal-lussurja u tal-vanità aktar minn qatt qabel, xorta waħda kellek membri li edifikawh u sal-lum għadhom meqjusa bħala wħud mill-akbar qaddisin li qatt ħarġu minn fost dawk li ħaddnu l-porpra. L-isem ta’ dak li qed jinġieb fit-titlu huwa biżżejjed biex jikkonferma dan. Kif qal San Ġwann tas-Salib, “Ladarba r-rieda jkun messa Alla nnifsu, qatt ma tkun sodisfatta b’xejn għajr b’Alla.”
(Id-Daħla tal-Awtur)
Daħla

 • Elija de Bourdeilles O.F.M. Obs. (1483)
 • Filippu tal-Lussemburgu (1495)
 • Franġisk Jimènez de Cisneros O.F.M. (1507)
 • Ġwanni Fisher (1535)
 • Karlu Borromeo (1560)
 • Stanislaw Hozjusz (1561)
 • Pawlu Burali ta’ Arezzo Theat. (1570)
 • Cesare Baronio Orat. (1596)
 • Franġisk Marija Tarugi Orat. (1596)
 • Robertu Bellarmino S.J. (1599)
 • Girgor Barbarigo (1660)
 • Marcantonio Barbarigo (1686)
 • Marcello d’Aste (1699)
 • Giovanni Alberto Badoer (1706)
 • Ġwanni Marija Tomasi di Lampedusa Theat. (1712)
 • Pier Marcellino Corradini (1712)
 • Giovanni Antonio Guadagni O.C.D. (1731)
 • Karlu Odeschalchi S.J. (1823)
 • Lodovico Altieri (1840)
 • Sisto Riario Sforza (1846)
 • John Henry Newman Orat. (1879)
 • Guglielmo Massaia O.F.M. Cap (1884)
 • Ġużepp Beneditt Dusmet O.S.B. (1889)
 • François-Marie-Benjamin Richard de la Vergne (1889)
 • Giuseppe Guarino (1893)
 • Ciriaco Marìa Sancha y Hervàs (1894)
 • Andrea Carlo Ferrari (1894)
 • Girolamo Maria Gotti O.C.D. (1895)
 • Rafel Merry del Val y Zulueta (1903)
 • Marcelo Spìnola y Maestre (1905)
 • Desirè Fèlicien-François-Joseph Mercier (1907)
 • Pietro La Fontaine (1916)
 • August Hlond S.D.B. (1927)
 • Alfredo Ildefonso Schuster O.S.B. (1929)
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content