Rivelazzjoni u Profetiżmu fl-Islam - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Djalogu
EDMUND TEUMA

Numru ISBN: 978-99957-3-043-7
Format: Qoxra ratba
Qjies: 210x148mm
Paġni: 172
Sena: 2015
Immediate availability
€ 3.00 € 6.00
Add
Discount!
Dwar dan il-ktieb:

Bħall-Islâm li huwa xandar, Muḥammad kien u jibqa’ figura kontroversjali. L-uniċi żewġ dati li għandhom x’jaqsmu miegħu u li dwarhom hemm qbil fost l-istudjużi li mhumiex Musulmani huma s-sena 622, meta Muḥammad u dawk ta’ madwaru telqu lejn al-Madîna, u s-sena 632, meta miet il-profeta tal-Islâm.

Dak li sa jsib il-qarrej fil-paġni li ġejjin huwa frott ta’ dawn iż-żewġ ġrajjiet. Ma jistax jonqos li dan ix-xogħol huwa wieħed ħiereġ minn “pinna Franġiskana”. P. Edmund juri ruħu bħala tassew bin il-Fqajjar t’Assisi li kien bniedem essenzjalment evanġeliku u fl-istess waqt bniedem miftugħ għad-djalogu ma’ kulħadd. Huwa ktieb kemm għall-qarrej Nisrani kif ukoll għal dak Musulman. Għal tal-ewwel biex wieħed jagħraf tabilħaqq min huma dawk li, skont il-Lumen gentium (n. 16) “jistqarru li jħaddnu l-fidi ta’ Abraham, u flimkien magħna jqimu lil Alla wieħed u ħanin, l-imħallef tal-bnedmin fl-aħħar jum.” Għal tat-tieni biex dan jagħraf li l-fidi Nisranija tfisser tgħix dak li għamel u li għallem Sidna Ġesù Kristu, li tħaddet, li għamel għeġubijiet, u li ħabb kemm lil-Lhudi kif ukoll lill-pagan, u li ħallielna bħala liġi unika lilu nnifsu: l-Imħabba.
P. Joseph Ellul (mill-Kelmtejn Qabel)
Werrej:

Kelmtejn qabel

Għajnuna biex taqra t-traskrizzjoni fonetika tal-Għarbi

1. IT-TWELID U T-TFULIJA
 • L-ambjent
 • Il-familja
 • L-esperjenza ma’ Baḥîra
 • Il-karattru ta’ Muḥammad

2. IS-SEJĦA
 • Iż-żwieġ ma’ Hadîja
 • Sinjali qabel ir-rivelazzjoni
 • L-ewwel rivelazzjoni

3. IL-PROFETI TAL-ISLÂM
 • Profeti – Appostli
 • Il-profeti u l-appostli fil-Qur’ân
 • Kull profeta/appostlu fil-Qur’ân
  • 1. Adam
  • 2. Idrîs
  • 3. Noè
  • 4. Hûd
  • 5. Ṣâliḥ
  • 6. Abraham
  • 7. Lot
  • 8. Ismagħel
  • 9. Iżakk
  • 10. Ġakobb
  • 11. Ġużeppi
  • 12. Ġob
  • 13. Šu‘ayb
  • 14. Mosè
  • 15. Aron
  • 16. David
  • 17. Salamun
  • 18. Elija
  • 19. Eliżew
  • 20. Ġona
  • 21. Ḏû-l-Kifl
  • 22. Żakkarija
  • 23. Ġwanni l-Għammied
  • 24. Ġesù
 • Profeti oħra
 • Maryam

4. IL-FEHMA TAL-INSARA MILL-BIDU SA BENEDITTU XVI
 • Is-sinċerità ta’ Muḥammad
 • Il-Lvant fil-qawmien tal-Islâm
 • Il-Punent fiż-Żminijiet tan-Nofs
 • San Franġisk ta’ Assisi u l-Islâm
 • Ir-Rinaxximent
 • Is-sekli 18-19
 • Is-seklu 20
 • Louis Massignon (1883-1962)
 • Il-Konċilju Vatikan II (1962-1965)
 • Il-papat ta’ Pawlu VI
 • Il-papat ta’ Ġwanni Pawlu II
 • Il-papat ta’ Benedittu XVI

5. KRITIKA TAL-KRITIKA
 • Fehmiet lajċi
 • Fehmiet reliġjużi foloz
 • Fehmiet reliġjużi ta’ min jagħti kashom
 • Xi triq sa naqbdu?

6. ISPIRAZZJONI, BIBBJA U QUR’ÂN
 • L-ispirazzjoni biblika
 • Il-kanone bibliku

Għeluq

BIBLJOGRAFIJA
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content