Qalb ta' missier - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Dokumenti
San Ġużepp fit-tagħlim tal-Knisja
Immediate availability
€ 7.50
Add
Dokumenti
San Ġużepp fit-tagħlim tal-Knisja
Immediate availability
€ 4.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

Traduzzjonijiet:
Francesco Pio Attard, Geoffrey G. Attard, Ġużeppi Lupi, Hector Scerri, Gilbert Scicluna, Edmund Teuma.

Indiċi tematiku:
Mons. Hector M. Scerri

Il-poplu Nisrani kollu mhux biss idur lejn San Ġużepp u b’ħeġġa akbar jitlob il-ħarsien tiegħu, imma jżomm ukoll dejjem quddiem għajnejh il-mod kif San Ġużepp kien iġib ruħu, bl-umiltà u l-maturità kollha, fil-qadi u s-sehem tiegħu fil-pjan tas-salvazzjoni tal-bniedem.
(Il-Papa Ġwanni Pawlu II fl-Eżortazzjoni Appostolika Redemptoris Custos, nru. 1)
Werrej:

L-ewwel taqsima: San Ġużepp fil-maġisteru tal-knisja
 • QUEMADMODUM DEUS - DIGRIET TAL-KONGREGAZZJONI TAR-RITI APPROVAT MILL-PAPA PIJU IX LI BIH QED JIPPROKLAMA LIL SAN ĠUŻEPP BĦALA PATRUN TAL-KNISJA UNIVERSALI
 • INCLYTUM PATRIARCHAM - ITTRA APPOSTOLIKA TAL-PAPA PIJU IX DWAR SAN ĠUŻEPP
 • QUAMQUAM PLURIES - ENĊIKLIKA TAL-PAPA LJUN XIII DWAR ID-DEVOZZJONI LEJN SAN ĠUŻEPP
 • BONUM SANE - MOTU PROPJU TAL-PAPA BENEDITTU XV DWAR ID-DEVOZZJONI LIL SAN ĠUŻEPP, PATRUN TAL-KNISJA KATTOLIKA GĦAL NOFS SEKLU
 • LE VOCI (L-ILĦNA) - ITTRA APPOSTOLIKA TAL-PAPA ĠWANNI XXIII LILL-ISQFIJIET U L-FIDILI KOLLHA TAD-DINJA KATTOLIKA FUQ IL-ĦARSIEN TA’ SAN ĠUŻEPP GĦALL-KONĊILJU EKUMENIKU VATIKAN II
 • REDEMPTORIS CUSTOS - EŻORTAZZJONI APPOSTOLIKA TAL-PAPA ĠWANNI PAWLU II DWAR IL-PERSUNA U L-MISSJONI TA’ SAN ĠUŻEPP FIL-ĦAJJA TA’ KRISTU U TAL-KNISJA
 • PATRIS CORDE - ITTRA APPOSTOLIKA TAL-PAPA FRANĠISKU FL-OKKAŻJONI TAL-150 ANNIVERSARJU MID-DIKJARAZZJONI TA’ SAN ĠUŻEPP BĦALA PATRUN TAL-KNISJA UNIVERSALI

It-tieni taqsima: San Ġużepp fil-Maġisteru tal-Isqfijiet Maltin u Għawdxin
 • SAN ĠUŻEPP U L-FAMILJA - Omelija ta’ Mons. Isqof Mario Grech
 • SAN ĠUŻEPP ĦADDIEM: PROTETTUR TAL-ĦAJJA - Omelija ta’ Mons. Isqof Joseph Galea Curmi
 • META L-LEJL ISIR NHAR - Omelija ta’ Mons. Isqof Mario Grech
 • MA TISMAX ĦOSSU - Omelija ta’ Mons. Isqof Joseph Galea Curmi
 • NIBQGĦU SOĊJETÀ  LI TGĦOŻŻ IL-ĦAJJA U NIDDEFENDUHA ANKE FIL-ĠUF - Omelija ta’ Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna
 • MIN AĦNA BIEX NIDDUBITAW IL-FIDUĊJA F'SAN ĠUŻEPP? - Omelija ta’ Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna

Indiċi
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content