Niftaħ qalbi miegħekA - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
OLD titles
NIFTAĦ QALBI MIEGĦEK
Talb u siltiet oħra
Awtur: Pawlu VI
Traduzzjoni u Ġabra: Hector Scerri
Kategorija: Spiritwalità
Numru ISBN: 978-99957-3-088-8
Format: Qoxra ratba
Qjies: 196x126mm
Paġni: 128
Sena: 2018
Prezz: €5.00

Dwar dan il-ktieb:

Jalla dan il-ktieb ikun mhux biss tieqa li minnha nidħlu fil-qalb tal-Papa Pawlu VI, imma wkoll għajnuna għat-talb personali u komunitarju tagħna. Jalla nkomplu niskopru dan il-Papa kbir tas-seklu 20, Papa li tant bata għall-Knisja għax kien iħobbha b’imħabba straordinarja.
Daħla

L-ewwel taqsima - TALB
 • Lil Alla l-Missier [1-8]
 • Lil Ġesù Kristu [9-20]
 • Lill-Ispirtu s-Santu [21-22]
 • Lill-Verġni Mqaddsa Marija [23-28]
 • Bl-Interċessjoni tal-Qaddisin [29-33]
 • Waqt il-Konċilju Vatikan II [34]
 • Għall-Knisja [35]
 • Għas-Saċerdoti [36-38]
 • Għall-Paċi [39-40]

It-tieni taqsima - Siltiet oħra
 • Waqt il-Konċilju Vatikan II [41]
 • Għall-Membri tal-Istituti tal-Ħajja Konsagrata [42-43]
 • Għall-Miżżewġin [44-47]
 • Għall-Għaqda fost l-Insara [48-52]

Appendiċi I
L-Istqarrija tal-Fidi tal-Papa Pawlu VI

Appendiċi II
It-Testment tal-Papa Pawlu VI
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content