Naqraw, nistudjaw u nitolbu bil-Kelma ta' AllaA - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
OLD titles
NAQRAW, NISTUDJAW U NITOLBU
BIL-KELMA TA' ALLA
Lectio Divina
għall-Evanġelju taż-żmien ir-Randan Sena B
Awtur: Martin Micallef
Kategorija: Bibbja
Numru ISBN: 978-99918-603-14-5
Format: Qoxra ratba
Qjies: 210x130mm
Paġni: 128
Sena: 2020
Prezz: €6.00

Dwar dan il-ktieb:

Mid-deżert, fl-episodju tat-tentazzjonijiet ta’ Ġesù, iddominat mill-preżenza tal-anġli u tal-bhejjem selvaġġi; għal fuq il-muntanja fis-silta tat-Trasfigurazzjoni ta’ Ġesù fejn Pietru, Ġakbu u Ġwanni raw il-glorja tal-Iben ta’ Alla fil-preżenza ta’ Mosè u Elija; għal ġot-Tempju ta’ Ġerusalemm minn fejn Ġesù affronta lil dawk li Dar Missieru għamluha suq; għal-laqgħa bil-lejl ma’ Nikodemu l-Fariżew, bl-istqarrija ta’ Bin il-bniedem li se jkun merfugħ ’il fuq bħala mezz ta’ salvazzjoni; għall-Griegi li xtaqu jaraw lil Ġesù u d-dikjarazzjoni ta’ Ġesù li kienet waslet is-siegħa tiegħu.

Permezz tat-tappi tal-Lectio Divina, Rev. Dr Martin Micallef, Biblista, qed joffri għajnuna ta’ kif għandna naqraw, nistudjaw u nitolbu bis-silta tal-Evanġelju li l-Knisja se tipproklama matul il-Ħdud tar-Randan għas-Sena B.
L-EWWEL ĦADD TAR-RANDAN
Ġesù ittentat mix-Xitan
Lectio
Meditatio
Oratio
Contemplatio
Operatio

IT-TIENI ĦADD TAR-RANDAN
It-Trasfigurazzjoni ta’ Ġesù
Lectio
Meditatio
Oratio
Contemplatio
Operatio

IT-TIELET ĦADD TAR-RANDAN
Ġesù jkeċċi l-bejjiegħa mit-tempju
Lectio
Meditatio
Oratio
Contemplatio
Operatio

IR-RABA’ ĦADD TAR-RANDAN
Il-laqgħa bejn Ġesù u Nikodemu
Lectio
Meditatio
Oratio
Contemplatio
Operatio

IL-ĦAMES ĦADD TAR-RANDAN
Nixtiequ naraw lil Ġesù
Lectio
Meditatio
Oratio
Contemplatio
Operatio
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content