Morru għallmu l-ġnus kollhaA - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
OLD titles
MORRU GĦALLMU L-ĠNUS KOLLHA
It-tagħlim tal-Knisja miktub u mfisser
mis-suċċessuri ta' San Pietru
Awtur: Alfred Calleja
Kategorija: Fidi
Numru ISBN: 978-99186-0-304-6
Format: Qoxra ratba
Qjies: 210x148mm
Paġni: 104
Sena: 2019
Prezz: €3.50

Dwar dan il-ktieb:

Il-Knisja hija Appostolika għaliex hija mibnija fuq il-pedamenti tal-Appostli, u dawn intbagħtu biex ixandru l-Bxara t-Tajba lill-bnedmin kollha. Għaldaqstant il-Knisja tħares u twassal, bl-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu, li jgħammar fiha, it-tagħlim permezz tal-uffiċċju fdat personalment mill-Mulej lil San Pietru, l-ewwel fost l-Appostli. Is-Suċċessuri ta’ San Pietru huma fid-dmir li jgħallmu. Il-Knisja titkellem bil-fidi u bl-esperjenza twila tagħha. Hi titkellem mad-dinja kollha, għax tfittex u tqassam il-ġid veru li mhuwiex ta’ din id-dinja u tkompli l-missjoni ta’ Kristu u l-kmand tal-Mulej li nwasslu l-Bxara t-Tajba lill-bnedmin kollha.
Kelmtejn qabel

 • It-tagħlim tal-Knisja mera ta’ ħajja dejjem ġdida
 • Il-kitbiet tal-Papa huma duwa u fejqan
 • L-enċikliki: toroq ta’ rikostruzzjoni soċjali
 • Il-Knisja: kolonna u sies tas-sewwa
 • Rabta bejn id-drittijiet u d-dmirijiet
 • Il-Knisja pedament tal-verità
 • Il-Konċilju Vatikan II: il-Knisja u t-tibdiliet soċjali
 • Bniedem mingħajr il-libertà reliġjuża huwa bniedem bla dinjità umana
 • Il-Knisja, id-dinja u d-dehra Nisranija tal-iżvilupp
 • Il-għemil ta’ mħabba fiż-żwieġ u l-ippjanar tal-familja
 • L-istorja tal-fidwa tal-bniedem, avvent dejjem imġedded fil-Knisja
 • Morru għallmu l-ġnus kollha
 • Il-Knisja bħal missier l-iben il-ħali: “Tħassru u b’ġirja nxteħet fuq għonqu u biesu”
 • Ix-xogħol huwa dritt u d-dinjità ta’ kull bniedem
 • Il-familja Nisranija hija knisja fil-Knisja ta’ Kristu
 • Is-sehem tal-Verġni Marija fil-pjan tal-fidwa
 • Il-lajċi Nsara magħqudin huma kollaboraturi ma’ Alla
 • Il-Knisja pellegrina hi minnha nnifisha missjunarja
 • Il-moralità u l-evanġelizzazzjoni l-ġdida
 • Il-liġi umana ġejja mil-liġi eterna
 • L-Ewkaristija tmantni u tibni l-Knisja
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content