Meta nintrefa'A - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
OLD titles
META NINTREFA'
Awtur: Arthur Cutajar
Kategorija: Spiritwalità
Numru ISBN: 978-99957-3-073-4
Format: Qoxra ratba
Qjies: 210x148mm
Paġni: 80
Sena: 2017
Prezz: €4.50

Dwar dan il-ktieb:

Dan il-ktejjeb irid jeħodna dawra mal-Bibbja, li fiha f’ċerti episodji naraw din ir-realtà. Hemm fejn il-bniedem ried jieħu r-riedni ta’ ħajtu f’idejh seħħ it-taħwid u t-telfien. Hemm fejn il-bniedem tgħallem jintelaq f’idejn Alla wara li għamel li seta’ seħħew affarijiet li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semgħet.
INTRODUZZJONI

1. Meta nserrħu biss fuq il-kapaċitajiet tagħna
2. Tentazzjoni li nilħqu s-sema
3. Is-salvazzjoni dejjem tiġi minn Alla
4. Alla jġibek dahrek mal-ħajt
5. Fis-semplicità, il-qawwa ta’ Alla
6. Alla jibqa’ jinsisti sal-aħħar
7. Meta nintrefa’ ’l fuq mill-art, jiena niġbid il-bnedmin kollha lejja

GĦELUQ
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content