Madre TereżaA - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
OLD titles
MADRE TEREŻA
Is-sigriet tal-qdusija
Awtur: Saverio Gaeta
Traduzzjoni: Edmund Teuma
Kategorija: Ħajjiet
Numru ISBN: 978-99957-3-067-3
Format: Qoxra iebsa
Qjies: 210x148mm
Paġni: 224
Sena: 2016
Prezz: €14.00

Dwar dan il-ktieb:
X'inhu l-qafas tal-ħajja kollha ta' Madre Tereża? Min kienet din il-mara? Appostla kbira tal-imħabba? Omm kuraġġjuża tal-fqar? Organizzattriċi mill-aqwa tal-għajnuniet? Komunikatriċi spontanja u hienja ta' sentimenti għonja? Għal dawn il-mistoqsijiet kollha jwieġeb dan il-ktieb ta' Saverio Gaeta, li jiddokumenta mill-aħjar l-"istil" evanġeliku ta' Madre Tereża, minsuġ minn xeħta ta' ħajja li, fis-soċjetà prepotenti u vjolenti tal-lum, jista' jkollu t-togħma tal-inġenwità iżda li huwa ġawhra ta' għerf tassew: "Nippreferi nagħmel żbalji bil-ħlewwa u l-kompassjoni, milli nagħmel mirakli bil-ġuffaġni u s-suppervja." Dan huwa s-sigriet ta' Madre Tereża, il-qaddisa tal-ifqar fost il-fqar: hija kienet "innamrata ma' Kristu", mara "minfuda bis-Salib", li fih rat il-Wiċċ ta' Alla bħala "Wiċċ ta' Mħabba" u ħasset l-għatx ta' Alla bħala "għatx ta' Mħabba". U wieġbet għall-imħabba!
1. FIS-SERVIZZ TAS-SULTAN TAD-DINJA
 • Iż-żgħożija u s-sejħa reliġjuża
 • Il-qawwa ta’ Drane, l-omm
 • Fl-iskola tal-Madonna ta’ Letniça
 • Għall-imħabba ta’ Alla u tal-foqra
2. TITWIELED TEREŻA “TAL-BENGALA”
 • Fl-Indja għall-imħabba ta’ Ġesù
 • Novizzjat f’riġlejn il-Himalaya
 • L-ewwel dehra ta’ Motijil
 • Soru dejjem titbissem
 • Stennija bis-sabar għall-permess
3. LEĦEN FIS-SKIET TAL-QALB
 • Is-“sejħa fis-sejħa”
 • F’salib it-toroq bejn żewġ sejħat
 • Id-dehriet tal-ġemgħa tistenna
 • Faqar Franġiskan, ħidma Benedittina
4. B’ŻEWĠ SARI U ĦAMES RUPIJI
 • Il-ħruġ minn mas-Sorijiet ta’ Loreto
 • Is-sari mberfel bl-iżraq
5. IL-LAPES F’IDEJN ALLA
 • L-ewwel passi tal-opra l-ġdida
 • Ferħana li taqsam magħhom ħajjithom
 • F’Motijil, fejn beda kollox
 • L-ewwel kunvent
 • Ċittadina tad-dinja kollha
6. KOLLOX GĦALL-QADI TA’ WIEĦED
 • It-tweġibiet għall-ħtiġijiet ta’ Calcutta
 • Dijadema għall-Madonna
 • Kenn għat-tfal u l-lebbrużi
 • Xi ħaġa tal-għaġeb għal Alla
7. DAWK LI JĠORRU L-IMĦABBA TA’ ALLA
 • Il-ħames fergħat tas-siġra l-qawwija
 • Ċurkett tal-karità
 • Kontemplazzjoni fi New York
 • L-appoġġ ta’ għadd kbir ta’ ħbieb
8. TBISSIMA BĦALA MANTELL
 • Il-fidi taħbat mal-“lejl mudlam”
 • Il-ħidma ta’ Ġesù
 • Fil-qsim tal-Passjoni
 • Il-fidi taħdem dejjem
9. IL-MISTIKA TAL-KARITÀ
 • L-ispiritwalità u d-devozzjonijiet
 • Ħidma f’isem Xi Ħadd
 • Il-Midalja u n-“novena li ttir”
 • Fl-iskola tal-qaddisin
10. F’MISSJONI LEJN L-IBGĦAD KONFINI
 • Il-Kongregazzjoni tikber
 • Bħala souvenir kuruna tax-xewk
 • Bis-sari fid-dinja kollha
 • Anki f’Ruma hemm il-foqra
 • Il-fiduċja kollha f’Alla
11. SIMBOLU TA’ PAĊI GĦAL KULĦADD
 • Mijiet ta’ premjijiet f’isem il-foqra
 • B’leħen għoli kontra l-abort
 • Ruħ bi bdil ma’ ritratt
12. TUL IT-TOROQ TAL-BLIET
 • Il-“fjuretti” ta’ Madre Tereża
 • Disinn fuq keffet l-id
 • Alla ma jitlaq qatt
13. F’MISSJONI LEJN L-IBGĦAD KONFINI
 • Żmien il-marda u l-mewt
 • Il-qalb kbira ċċedi
 • Ġlieda kontra l-qawwiet tal-ħażen
 • Ferħana bis-superjura l-ġdida
 • Funeral trasmess b’world vision
14. IL-PREŻENZA TAL-MADRE
 • Bosta ġrajjiet tal-għaġeb ġraw wara xulxin
 • Grazzja bit-televiżjoni
 • Preżenza li tfarraġ
 • “Madre Tereża tħobbni”
 • Il-qawwa tat-talb
15. IT-TBISSIMA TAL-QDUSIJA VERA
 • Il-proċess tal-kanonizzazzjoni u l-mirakli
 • Miraklu fil-qalba tal-Bengala
 • Il-miraklu l-ġdid għall-qdusija

ĦAJJET IL-QADDISA FIL-QOSOR
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content