L-id ħanina ta' Alla - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Dokumenti
PAPA FRANĠISKU
Miġjub għall-Malti minn Francesco Pio Attard, John Muscat
Limited availability
Quantity Discount available Quantity Discount available
€ 8.00
Add
Discount!
Dwar dan il-ktieb:

F’dan il-volum li għandek f ’idejk ħsibna li niskopru din it-tema tal-ħniena fit-tagħlim ta’ Papa Franġisku. Bil-għajnuna tal-Kelma ta’ Alla u tal-ħniena tiegħu, il-Papa jwassal dawn ir-riflessjonijiet li jistgħu jsiru tagħna wkoll jekk nilqgħuhom u nħaddmuhom. Kemm għandna bżonn ta’ ħniena fid-dinja tal-lum!

F’din il-ġabra, li tittratta t-tagħlim tal-Ġublew tal-Ħniena li Papa Franġisku kien nieda fl-2016, insibu qabelxejn il-Bolla ta’ Indizzjoni għal dan il-Ġublew, Misericordiae vultus. Imbagħad jiġu l-11-il Udjenza Ġubilari ta’ nhar ta’ Sibt u t-38 Udjenza ta’ nhar ta’ Erbgħa li għamel f ’dan iż-żmien. Fl-aħħar, hemm l-Ittra Appostolika Misericordia et misera li biha l-Papa għalaq il-Ġublew.

Id il-ħniena... tfejjaq.
Id il-ħniena... tfarraġ.
Id il-ħniena... iddewwi.
Id il-ħniena... tferraħ.
Id il-ħniena... taħfer.
L-id ħanina ta’ Alla... issalva!

Miġjub għall-Malti minn
Francesco Pio Attard, John Muscat
Werrej:

Kelmtejn qabel
Misericordiae vultus
Ġublew Straordinarju tal-Ħniena: Udjenzi Ġubilari

 1. Ħniena u missjoni
 2. Ħniena u impenn
 3. Ħniena u qadi
 4. Ħniena u karità
 5. Ħniena u rikonċiljazzjoni
 6. Il-ħniena hi pjetà
 7. Ħniena u konverżjoni
 8. L-opri tal-ħniena
 9. Ħniena u fidwa
 10. Ħniena u djalogu
 11. Ħniena u inklużjoni

Ġublew Straordinarju tal-Ħniena: Udjenzi Ġenerali
 1. Għaliex Ġublew tal-Ħniena?
 2. Is-sinjali tal-Ġublew
 3. Il-Milied tal-Ġublew tal-Ħniena
 4. Isem Alla hu l-Ħanin
 5. Alla jisma’ l-karba u jagħmel patt
 6. Ħniena u ġustizzja
 7. Il-Ġublew fil-Bibbja: ġustizzja u qsim ma’ xulxin
 8. Ħniena u poter
 9. Ħniena u korrezzjoni
 10. Ħniena u faraġ
 11. It-Tridu tal-Għid fil-Ġublew tal-Ħniena
 12. Il-ħniena tħassar id-dnub
 13. L-Evanġelju tal-ħniena
 14. Ħniena rrid, u mhux sagrifiċċju
 15. Id-dmugħ tal-midinba jikseb il-maħfra
 16. Mur u agħmel hekk int ukoll
 17. In-nagħġa l-mitlufa
 18. Il-missier ħanin
 19. Faqar u ħniena
 20. It-talb hu għajn ta’ ħniena
 21. It-talba umli tikseb il-ħniena
 22. L-ewwel sinjal tal-ħniena: Kana
 23. Il-ħniena hi dawl
 24. Il-ħniena tnaddaf il-qalb
 25. Il-faraġ għal omm
 26. Il-ħniena għodda ta’ komunjoni
 27. Il-ħniena tagħti dinjità
 28. Hi l-ħniena li ssalva
 29. Tgħallmu minni
 30. Inħennu bħall-Missier
 31. Il-maħfra fuq is-salib
 32. L-Opri tal-Ħniena korporali u spiritwali
 33. Itma’ lil min hu bil-ġuħ; isqi lil min hu bil-għatx
 34. Ilqa’ lill-barrani; libbes lil min hu għarwien
 35. Żur il-morda u l-ħabsin
 36. Nistabru b’min idejjaqna
 37. Nagħtu parir u ngħallmu
 38. Nitolbu lil Alla għall-ħajjin u għall-mejtin

Misericordia et misera


© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content