L-Aħħar Ikla fil-Lateran - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Liturġija
ĠWANNI PAWLU II

Numru ISBN: 978-99909-4-790-8
Format: Qoxra ratba
Qjies: 210x148mm
Paġni: 126
Sena: 2010
Immediate availability
€ 6.50
Add
Dwar dan il-ktieb:

Is-Sebgħa u Għoxrin omelija tal-Papa
waqt il-Quddies 'In Cena Domini'

Nawgura li din il-ġabra ta’ omeliji dwar l-Ewkaristija tqanqal f’dawk li jimmeditawhom aktar ħeġġa biex jgħożżu ċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, partikularment fil-Jum tal-Mulej. Billi s-sehem tagħna fil-quddiesa jdaħħalna fil-qalba ta’ dan id-don u misteru, għandna nagħmlu ħilitna biex l-appuntament Ewkaristiku ta’ kull nhar ta’ Ħadd, ma nibdluh ma’ xejn. Għax fejn ma hemmx Ewkaristija ma hemmx Knisja: fejn l-Ewkaristija hija ttraskurata, il-ħajja tal-komunità Nisranija tkun dgħajfa.
(Il-Kardinal Mons. Mario Grech, mill-Preżentazzjoni tal-Ktieb)
Werrej:

Preżentazzjoni
Daħla
Fil-Bidu: Talba

1. “Ħabbhom għall-aħħar” - 12 ta’ April 1979
2. “Int għalissa ma tafx x’qiegħed nagħmel jien” - 3 ta’ April 1980
3. “Waslet is-siegħa” - 16 ta’ April 1981
4. “Il-Missier tah kollox f’idejh” - 8 ta’ April 1982
5. “Ma jkun qatt li inti taħsilli saqajja” - 31 ta’ Marzu 1983
6. “Araw il-Ħaruf ta’ Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja” - 19 ta’ April 1984
7. “Intom ixxandru l-mewt tal-Mulej sa ma jiġi” - 4 ta’ April 1985
8. “Alla hekk ħabb lid-dinja” - 27 ta’ Marzu 1986
9. “Xi rrodd lill-Mulej?” - 16 ta’ April 1987
10. “Agħmlu dan b’tifkira tiegħi” - 31 ta’ Marzu 1988
11. “Dan il-kalċi hu l-Patt il-Ġdid b’demmi” - 23 ta’ Marzu 1989
12. “F’dan il-jum, lejlet il-passjoni tiegħek” - 12 ta’ April 1990
13. “L-Ewkaristija: ġrajja u sagrament” - 28 ta’ Marzu 1991
14. “Min jiekol lili, hu wkoll jgħix bija” - 16 ta’ April 1992
15. “Bħall-mewt qawwija l-imħabba” - 8 ta’ April 1993
16. “U beda jaħsel saqajn id-dixxipli” - 31 ta’ Marzu 1994
17. “Awl il-lejl qabel ma bata” - 13 ta’ April 1995
18. “Mulej, għand min immorru?” - 4 ta’ April 1996
19. “Hu ma ġiex biex ikun moqdi” - 27 ta’ Marzu 1997
20. “Nagħtikom kmandament ġdid” - 9 ta’ April 1998
21. “Qima lilek Ġisem veru” - 1 ta’ April 1999
22. “Kelli xewqa kbira...” - 20 ta’ April 2000
23. “Tul il-lejl tal-Aħħar Ikla” - 12 ta’ April 2001
24. “Jien tajkom eżempju” - 28 ta’ Marzu 2002
25. “O Mejda Mqaddsa, li fiha Kristu jittieħed bħala ikel” - 17 ta’ April 2003
26. “L-Ewkaristija: don u misteru” - 8 ta’ April 2004
27. “Sagrifiċċju għas-salvazzjoni tagħna” - 24 ta’ Marzu 2005
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content