Kissirtni Mulej - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Pastorali
ELIAS VELLA

Numru ISBN: 978-99957-3-094-9
Format: Qoxra ratba
Qjies: 210x148mm
Paġni: 272
Sena: 2019
Availability: 40
€ 7.50
Add
Dwar dan il-ktieb:

Jien u Patri Elija mhux biss ngħixu fl-istess kunvent imma aħna t-tnejn nieklu fl-istess mejda ħdejn xulxin... u kull darba li jiġi lura mill-vjaġġi twal tiegħu, qabel ma jintasab bilqiegħda biex jiekol, ipoġġi ħdejn il-post tiegħi ktieb ġdid fjamant li għadu kemm ħareġ mill-istamperija.

Patri Elija kiteb u l-kotba tiegħu ġew tradotti b’diversi lingwi: barra bil-Malti u bl-Ingliż, Patri Elija għandu kotba bil-Portugiż, biċ-Ċek, bit-Taljan u bis-Slovakk. Għaliex il-kotba ta’ Patri Elija jħajruk tiksibhom?

Jiena naħseb li l-istejjer li bihom jinqeda biex iwassal il-messaġġ tal-Vanġelu huma ġrajjiet mill-ħajja tagħna ta’ kuljum. Barra minn hekk il-kitba tiegħu hi mexxejja u sempliċi b’tali mod li taqraha u ma tgħejjikx; anzi tħajrek tispiċċa storja u tibda oħra sakemm tintebaħ li wasalt fl-aħħar storja tal-ktieb.

F’idejk għandek ktieb ieħor ta’ Patri Elija. Hemm xi sorpriża fih? F’kull ktieb ta’ Patri Elija dejjem issib sorpriżi ħelwin, interessanti u ġodda; dejjem tiltaqa’ ma’ stejjer li ssibhom qed jirrakkontaw il-ħajja tiegħek bis-sabiħ u bl-inqas sabiħ tagħha.
(Patri Ġorġ Zammit OFM Conv., mill-Preżentazzjoni)
Werrej:

Preżentazzjoni
Qabel ma tibda
1. Adam u Eva fil-karozza
2. Tgħid Adam kien Malti?
3. San Ġużepp spiċċa fil-casualty
4. Wirdien fil-Knisja!
5. Mur ifhmek Mulej!
6. Agħlaq ħalqek
7. Tnejn għal Hawaii
8. “Hawn Alla ma jidħolx”
9. Il-funeral tal-mara
10. Il-kappillan li jħobb il-qatra
11. Pika bejn Kattolku u Rabbi
12. Adulti tfal!
13. U tpaċpaċ... u tpaċpaċ... u tpaċpaċ
14. Ħu ħelwa
15. Bdejt tinsa? Qed tixjieħ!
16. Viva s-sinċerità
17. Kapaċi tolqot l-arblu!
18. Froġa daqs Ċipru
19. Dawn it-tfal iġibuk fil-għali
20. Meta tgerger... istħi!
21. Tinsiex l-arloġġ
22. Aħjar mill-viagra
23. Ta’ liema kulur int?
24. Il-problema taċ-ċentupied
25. X’għandek tagħmel biex tisbieħ
26. Is-suċċess fil-ħajja
27. Kollox jiddependi... mid-dettalji!
28. Ix-xewk tal-qastan
29. Polyclinic ta‘ Kristu
30. Taħt tliet nirien
31. Il-balal f’saqajn Marija
32. Il-prietka tal-Milied
33. Il-farsa tal-millennju
34. 29 ta’ Frar, 2000
35. Pariri lill-kappillan
36. Kappillan b’moħħu miftuħ
37. Aħjar l-infern milli l-ġenna waħdi
38. Nies b’laħamhom maqtugħ
39. Fil-ħabs ta’ Palermo
40. Father, iddumx tipprietka!
41. Ix-xugamani ta’ Fredu
42. Milied bla dieta?
43. Żomm kelb id-dar
44. “Tkun imfaħħar, Mulej, għal ħuti l-ħamiem”
45. Tinten xejn?!
46. Nies kumplikati u nies sempliċi
47. Kejl differenti
48. Fratas u trasparenti
49. Miskin qatgħulu saqajh!!
50. It-talba tal-pellegrin
51. Ħsejjes miċ-ċimiterju
52. Franky jfarfar it-twapet
53. Ftit whisky ma jagħmilx ħażin
54. Il-Pappagall tal-kappillan
55. Subgħajk ippuntati... lejn min?
56. Il-kuratur taċ-ċimiterju
57. Klawstrofobija
58. Sofferenza enerġetika
59. Franky jaqa’ fix-xmara
60. Trab għad terġa’ ssir
61. Foqra u biljunarji
62. Tgħid min hu t-trux?
63. Ċafċaf xbin!!!
64. Klieb irrabjati
65. O mbierka sodda!
66. Xogħol... xogħol... xogħol
67. Ftit ġobon fuq imnieħrek
68. Dħalt ġo bieb tal-ħġieġ
69. Dak l-imbierek mowbajl
70. Rajt il-ħares
71. Sagħtejn fl-ilma nġazzat
72. In-Nisrani ħajjat
73. Imħatra min jiġri l-iżjed
74. Kallijiet
75. Għorok dahar il-parroċċa
76. ...Li kieku għajnejk kienu ’l ġewwa!
77. Kappillan fitt
78. Ġesù: Panel beater?
79. Marija tixxotta d-demm
80. Tħallix l-għasafar ibejtu fuq rasek
81. It-teżi tal-Ġappuniża
82. Inqabad l-ors!
83. Ġorġ imdawwar bl-istatwi
84. Is-sorbet ta’ Alfred
85. Ħalluni mmut bil-ġuħ!
86. Tessie tifflittja għad-dud
87. Raħal misħut?!
88. Il-qsari tal-kappillan
89. Aħseb għal żarbun tajjeb
90. Kellu jkun il-ħmar!
91. Żammet ħalqha magħluq
92. Mario jiżbogħ il-faċċata
93. Rita troxx il-bżar
94. Kulħadd qed jistrieħ
95. Biddlu t-trabi
96. Karmnu jibża’ mix-xitan
97. Anaconda taqsam ix-xmara
98. Ajruplan mimli nemus
99. Kwiet u inkwiet
100. Il-kelb ta’ Fredu
Kelma tal-aħħar
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content