Jien kont hemmA - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
OLD titles
Ħarsa
ġewwa
JIEN KONT HEMM
Il-ħmar jirrakkonta l-ħajja ta' Ġesù
Awtur: Stefano Gorla
Illustratriċi: Angela Marchetti
Traduzzjoni: Terence Portelli
Kategorija: Tfal
Numru ISBN: 978-99957-3-085-7
Format: Qoxra flexi
Qjies: 226x171mm
Paġni: 64
Sena: 2018
Prezz: €10.00

Dwar dan il-ktieb:

Fi żmien Ġesù, il-ħmar kien wieħed mill-annimali l-iżjed komuni fil-Palestina, u għadu hekk sal-lum. Anki l-Vanġeli jixhdu dan: ħmar akkumpanja lil Ġesù mill-maxtura sas-salib. Kien miegħu fit-twelid u kollu ferħ refgħu fuq dahru fid-dħul tiegħu f ’Ġerusalemm. Dan il-ktieb għat-tfal jiġbor l-istorja ta’ Ġesù, bil-ħsieb li fil-kumpanija ta’ Nadir il-ħmar, iressaqhom lejn il-Vanġelu.
Werrej
Daħla
 • Nadir
 • Il-miraklu tal-ħajja
 • Ir-rgħajja u l-maġi
 • Il-ħarba lejn l-Eġittu
 • Għarkupptejh fl-ilma
 • Fid-deżert
 • Ejjew warajja
 • It-tieġ f’Kana
 • Il-ħobż li jġib tbissima
 • Mattew
 • Henjin, imberkin
 • Missierna lkoll
 • Kien jitkellem mar-riħ u mal-għadira
 • Niġi warajk
 • Kliem, ħars u ġebel
 • Is-siġra u l-frott tagħha
 • Ħelu ma’ kulħadd
 • Qrib il-bieb tal-belt ta’ Najn
 • Qrib Ċesarija ta’ Filippu
 • Il-qaddej marid
 • Munita żgħira żgħira
 • F’Ġennesaret
 • Kien agħma
 • Jibki lil ħabibu
 • Imbierek min ġej f’isem il-Mulej
 • L-aħħar ċena
 • Qalb it-toroq ta’ Ġerusalemm
 • Minn fuq is-salib
 • La tibżgħux
 • L-aħħar passi
Għeluq
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content