Issogra emmen - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Fidi
FRÈRE ALOIS
Immediate availability
€ 4.00 € 8.00
Add
Discount!
Dwar dan il-ktieb:

Il-fidi f’Alla qed tqajjem dejjem iktar diversi mistoqsijiet. Jekk Alla jeżisti, għalfejn il-ħażen hu tant qawwi? Kif nistgħu nimmaġinaw lil Alla li qiegħed kullimkien, li jieħu ħsieb l-univers kollu u kull ħlieqa individwali fl-istess ħin? F’dan il-ktieb, il-prijur ta’ Taizé jagħti kas ta’ dawn il-mistoqsijiet. U billi hija l-iktar permezz taċ-ċelebrazzjoni tal-misteri tal-fidi li aħna naslu biex nagħtu tweġiba, huwa jaqsam l-ispirtu li fih il-komunità ta’ Taizé tiċċelebra l-festi kbar Insara. Il-ħġieġ ikkulurit ta’ Taizé jew xi ritratt jakkumpanja kull festa. Frère Alois jixħet ukoll dawl fuq dawn il-misteri minn dak li ra fl-aħwa li jgħixu fid-diversi kontinenti jew minn xi esperjenza f’xi laqgħat maż-żgħażagħ li saru madwar id-dinja.
Werrej:

Nota tat-traduttur

It-triq tal-fiduċja

L-Avvent
 • Nitgħallmu nistennew
Il-Milied
 • Paċi fl-art
L-Epifanija
 • Ejjew nadurawh!
Ir-Randan
 • Induru lejn Alla
Ħamis ix-Xirka
 • Jien ħabbejtkom
Il-Ġimgħa l-Kbira
 • Is-salib m’għandux l-aħħar kelma
L-Għid il-Kbir
 • Tama għad-dinja
It-Tlugħ fis-sema
 • Tkunu xhieda tiegħi
Għid il-Ħamsin
 • Ħa jmexxina l-ispirtu tajjeb tiegħek!
It-Trasfigurazzjoni
 • Isimgħu lilu!
It-Tlugħ fis-sema ta’ Marija
 • Għal Alla m’hemm xejn li ma jistax isir
Il-Qaddisin kollha
 • Sejjaħtilkom ħbieb

Referenzi mill-Iskrittura
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content