Is-Sultan tal-GlorjaA - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
OLD titles
IS-SULTAN TAL-GLORJA
Ikona tal-Kurċifiss, Kelma ħajja għalik
Awtur: Walter Lobina
Traduzzjoni: Francesco Pio Attard
Kategorija: Spiritwalità
Numru ISBN: 978-99186-0-300-8
Format: Qoxra ratba - Illustrat
Qjies: 240x170mm
Paġni: 140
Sena: 2019
Prezz: €10.00

Dwar dan il-ktieb:

Is-salib jeħtieġ naqrawh billi nibdew mill-ħajja ta’ min tela’ fuqu: Ġesù. Il-mewt tiegħu tiġbor fiha ħajja sħiħa li hu għex għall-imħabba ta’ Alla u talbnedmin. Ġesù bidel is-salib minn strument ta’
tortura għal strument fejn wera sal-aħħar imħabbtu għall-bnedmin, fejn miet għalina, biex jagħtina s-salvazzjoni.

Dan hu l-lingwaġġ tal-Kurċifiss: min jikkontemplah jiskopri s-sinjali ta’ din l-imħabba, don ta’ salvazzjoni.

Id-djalogu ma’ din l-Ikona tal-Kurċifiss huwa esperjenza li ta’ min jgħixha. Esperjenza li tibdilna. Li tqegħedna fis-saltna ta’ Alla li hi fostna.
Daħla

L-ewwel taqsima
L-artisti
Andrea Ippoliti
Margarito (Margaritone) ta’ Arezzo
Margarito ta’ Arezzo l-Imgħallem ta’ San Franġisk
u Giunta Pisano
Il-figura ta’ San Franġisk fil-Kurċfissi tas-seklu tlettax

It-tieni taqsima
Lejn mudell ta ’ salib ġdid
Ir-raffigurazzjoni ta’ Ġesù fuq is-salib qabel
u wara San Franġisk
Il-mudell ġdid ta’ salib
Tpinġija fl-istil Grieg jew fl-istil Latin
Slaleb monumentali bil-Christus patiens

It-tielet taqsima
L-ikona tal -kurċifiss
Ħarsa ġenerali
L-Ikona, bieb tas-sema
Il-linja tat-tarf u l-lewn ta’ sfond dehbi
Kristu
Il-figura
Il-wiċċ
Ix-xagħar
Il-widna
Il-kuruna tax-xewk
Id-dijadema
L-għonq
Il-ġrieħi mdemmija
Id-dirgħajn miftuħa u l-idejn
L-għera
It-tensjoni tal-ġisem
Il-libsa
Il-bażi ċentrali
Il-Christus patiens u triumphans
Is-salib skur fl-isfond
Il-kitbiet
REX GLORIE
I[ESUS] NASR[ENUS] REX IUDEORUM
IT-TALBA O ALLA L-AKTAR GĦOLI U GLORJUŻ
L-istilla b’sitt raġġi
Il-figuri fl-erba’ dirgħajn tas-salib
Il-ġnub tal-Kurċifiss
Il-figura ta’ Marija
Il-figura tal-Appostlu Ġwanni, d-dixxiplu li Ġesù kien iħobb
Il-parti ta’ fuq (cimasa)
Il-figura ta’ Marija titlob
L-Arkanġli Gabrijel u Mikiel
Il-parti ta’ fuq nett bil-Pantokrator
Il-parti t’isfel tas-salib
Il-blata li ġo fiha mwaqqaf is-salib
Riġlejn Ġesù, iqattru d-demm
San Franġisk, jadura

Konklużjoni
Min hu Ġesù Kristu?
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content