Is-seba’ kelmiet ta’ Ġesù - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Pastorali
NAZZARENO MARCONI
Immediate availability
€ 7.00
Add
Data tal-pubblikazzjoni: 23/09/202

Dwar dan il-ktieb:

Bħal fl-istorja ta’ Żakkew fir-rakkont ta’ San Luqa (19:1-10), biex niltaqgħu mas-sens l-iżjed veru u sħiħ ta’ ħajjitna hemm bżonn li niltaqgħu ma’ Ġesù. Hija laqgħa li spiss għandha bżonn tal-għajnuna, bħal dik li tat is-siġra li fuqha tela’ l-pubblikan...
(Mid-daħla tal-Awtur)
Werrej:

Dixxerniment vokazzjonali

Daħla

Kapitlu 1
Imsejħin... Nitolbu
 • Maħluqa biex niltaqgħu ma’ Alla
 • Il-ħarsa tal-poeti
 • Diffiċli titlob?
 • Attenti għal Alla
 • Fuq il-passi tan-Nies kbar ta’ talb
It-toroq tal-laqgħa
 • It-talba faċli: Itlob!
 • It-talba taċ-ċkejknin: Afda!
 • It-talba tal-foqra: Indem!
 • It-talba li tibdel: Ħobb!
 • Ejjew għandi u tgħixu

Kapitlu 2
Imsejħin… Inħobbu
 • L-imħabba fiċ-ċentru
 • Serqulna l-isem ta’ Alla
 • Meta l-Bibbja titkellem fuq l-imħabba
 • Lejn il-kisba tal-Agape
 • Imma fl-aħħar mill-aħħar faċli tħobb?
 • Fuq il-passi ta’ Iżrael infittxu l-Imħabba
 • L-ilwien tal-qawsalla
 • Il-quċċata tal-Agape: l-imħabba tal-għedewwa
 • L-omnipotenza tal-Imħabba

Kapitlu 3
Imsejħin… Ngħixu
 • Elf raġuni biex ngħixu
Il-ħajja għadha misteru li bih nistagħġbu?
 • U Alla qal…
 • Il-leħen “qawwi” tal-ħajja
 • Il-ħajja, mixja b’xi ħadd li jżommilha f’idha
 • Il-ħajja tkompli f’idejn Alla
 • Il-ħajja tkompli f’idejn l-Iben
 • Fl-opra tiddi l-glorja tal-Ħallieq
 • Responsabbli għal dak kollu li jgħix
Il-bniedem: il-ħajja l-aktra għolja
 • Il-glorja ta’ Alla: ulied il-Missier
 • Maħluqa xbieha tiegħu
 • Ħajja li dejjem għandha valur
 • Araw il-bniedem!
 • Il-kuraġġ taċ-ċarezza
 • Ħajja għall-bejgħ
 • Missier, aħfrilhom għax ma jafux x’inhuma jagħmlu
 • Fil-qalba tal-qalb
 • Maħbubin għal dejjem
Imsejħin għall-ħajja
Vokazzjoni impenjattiva 81
Imsejħin nagħtu ħajjitna ma’ Kristu 81
Mestier diffiċli 82
“Missier” f’Auschwitz 83
Imsejħin nagħtu ħajjitna 85

Kapitlu 4
Imsejħin… Nemmnu
 • Xi jfisser, għal Nisrani, li jagħraf li hu msejjaħ jemmen?
 • Dawl għall-għomja
 • Imma meta tibda l-avventura tal-fidi?
 • Il-fidi: don ta’ għajnejn ġodda lill-bniedem agħma mit-twelid
 • Kollox huwa grazzja
 • L-agħma mar jinħasel u reġa’ beda jara…
 • Niltaqgħu mal-Irxoxt
 • Imma llum, kif nista’ “niltaqa’” ma’ Ġesù Kristu?
 • Nisimgħu biex nemmnu!
 • Imma kif jistgħu jemmnu jekk ma jkunx hemm min iħabbrilhom?
 • Il-fidi: don ta’ Alla u tal-Knisja
 • It-tentazzjoni li nimponu l-fidi
 • Nemmnu jfisser inkunu ċerti mill-imħabba
 • It-tentazzjoni taċ-ċertezzi faċli
 • Il-fidi vera, il-miraklu tad-dawl
 • Lejn il-viżjoni

Kapitlu 5
Imsejħin… Inħobbu lil Ġesù Kristu
 • Ġesù l-ħaj
 • Is-seħer ta’ Ġesù
 • Il-profil ta’ Alla
 • Poeta tremendament realista
 • Ħlewwa u daqqiet tal-martell
 • Bniedem mhux vjolenti fuq il-barrikati
 • Il-kontemplattiv fl-azzjoni
 • L-ewwel, li jagħraf isir l-aħħar wieħed
 • Is-sigriet

Kapitlu 6
Imsejħin… Inħobbu f’familja miftuħa għad-dinja
 • Fil-bidu…
 • Il-misteru mmeditat fi xbieha: Ġen 1:26-28
 • Il-misteru mikxuf fi storja: Ġen 2:7-25
 • Il-misteru muri fl-oppost tiegħu: Ġen 3:1-24
 • Kristu u l-Knisja: mis-sentiment għas-sagrament
 • Xhieda tal-imħabba li tgħaqqad
 • Xhieda tal-imħabba mogħtija b’xejn
 • Xhieda tal-imħabba fidila
 • Xhieda tal-imħabba li tagħti l-ħajja
 • Xhieda tal-imħabba li ssalva

Kapitlu 7
Imsejħin… Inħobbu f’familja bla konfini
 • Iż-żewġ friegħi tas-siġra tal-Knisja
 • Pietru u Marija, il-ferħ ta’ min iħossu mirbuħ minn Ġesù
 • Vokazzjoni li ssir problema
 • Is-seħer ta’ misteru
 • Sejħa misterjuża ta’ mħabba
 • Ejja u ġib lilek innifsek
 • Ejja għandi u imxi miegħi!
 • Għix għall-oħrajn, għal kulħadd
 • Għix fil-komunità u ibni l-għaqda
 • Il-ferħ tal-mitt darba iktar

Mons. Nazzareno Marconi

Kotba tal-awtur
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content