Ir-ritorn tal-iben il-ħaliA - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
OLD titles
IR-RITORN TAL-IBEN IL-ĦALI
Storja ta' vjaġġ lura d-dar
Awtur: Henri J.M. Nouwen
Kategorija: Spiritwalità
Numru ISBN: 978-99918-603-11-4
Format: Qoxra ratba
Qjies: 210x130mm
Paġni: 196
Sena: 2020
Prezz: €7.00

Dwar dan il-ktieb:

Laqgħa b’kumbinazzjoni ma’ kopja tal-pittura ta’ Rembrandt Ir-Ritorn tal-Iben il-Ħali daħħlet lil Henri Nouwen f’avventura spiritwali twila. Hawn hu jaqsam magħna l-meditazzjoni profonda tiegħu li wasslitu biex jiskopri l-post li fih Alla għażel li joqgħod.

Henri Nouwen jaħtaf l-ispirazzjoni li tatu r-rappreżentazzjoni ta’ Rembrandt ta’ din l-istorja qawwija ta’ Alla, u jifli bir-reqqa l-bosta movimenti tal-parabbola: ir-ritorn tal-iben iż-żgħir, missieru li jroddlu lura l-istat ta’ iben, ir-rabja tal-iben il-kbir, u l-ħniena bla tarf tal-missier. Fir-riflessjoni tiegħu fuq Rembrandt fid-dawl tal-istess vjaġġ ta’ ħajtu, l-awtur jevoka d-dramm qawwi tal-parabbola b’mod sabiħ u li jżommok, imma fuq kollox żgur li se jħalli eku fil-qlub talqarrejja. Dawk kollha li jafu x’inhi s-solitudni, iddepressjoni, l-għira, jew l-għadab, hawnhekk se jiskopru mill-ġdid it-temi tar-ritorn lura d-dar, l-affermazzjoni, u r-rikonċiljazzjoni.
L-Istorja ta’ Żewġ Ulied u Missierhom
Prologu: Il-Laqgħa ma’ Pittura
Introduzzjoni: L-Iben iż-Żgħir, l-Iben il-Kbir, u l-Missier

L-Ewwel Parti: L-Iben iż-Żgħir
1. Rembrandt u l-Iben iż-Żgħir
2. L-Iben iż-Żgħir Jitlaq
3. Ir-Ritorn tal-Iben iż-Żgħir

It-Tieni Parti: L-Iben il-Kbir
4. Rembrandt u l-Iben il-Kbir
5. L-Iben il-Kbir Jitlaq
6. Ir-Ritorn tal-Iben il-Kbir

It-Tielet Parti: Il-Missier
7. Rembrandt u l-Missier
8. Il-Missier Jilqa’ Lura d-Dar
9. Il-Missier Isejjaħ Festa

Konklużjoni: Insir il-Missier

Epilogu: Ngħixu l-Pittura

Ħajr

Dwar l-Awtur
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content