Inħejju t-triq għall-MulejA - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
OLD titles
INĦEJJU T-TRIQ GĦALL-MULEJ
Meditazzjonijiet fuq il-Kelma ta' Alla fl-Avvent
Kategorija: Liturġija
Numru ISBN: 978-99957-3-086-4
Format: Qoxra ratba
Qjies: 216x136mm
Paġni: 256
Sena: 2018
Prezz: €6.00

Dwar dan il-ktieb:

Dan il-ktieb irid jgħinna biex fost il-ħafna ġiri sfrenat u aljenazzjonijiet li jġib miegħu dan iż-żmien ta’ qabel il-Milied, jista’ jkollna gwida spiritwali ċkejkna biex timxi magħna f’dawn l-erba’ ġimgħat tal-Avvent. Sa nħallu l-Kelma ta’ Alla ta’ kuljum tmexxina biex nifhmu aħjar l-importanza ta’ dak li sa niċċelebraw fil-25 ta’ Diċembru.
Kelmtejn Qabel

L-ispiritwalità tal-Avvent
 • Oriġni tal-Avvent
 • Opportunità oħra f’ħajtek
 • Int min int, tista’ tgħix dan iż-żmien
 • X’inhi l-qagħda ta’ ħajti bħalissa?
 • L-Avvent: żmien ta’ umiltà
 • L-Avvent: żmien ta’ ferħ u mhux ta’ biża’
 • L-Avvent: żmien ta’ silenzju u smigħ tal-kelma
 • L-Avvent: żmien ta’ sawm
 • L-Avvent u l-virtujiet teologali
  • B’fidi f’dak li diġà ġie
  • B’tama f’dak li għad irid jiġi
  • Bi mħabba ma’ dak li jinsab il-ħin kollu magħna
 • Simboli u personaġġi tal-Avvent
  • L-Arka ta’ Noè
  • Il-Profeta Isaija
  • Il-Lupu mal-Ħaruf
  • Fergħa miz-Zokk ta’ Ġesse
  • Ġwanni l-Battista
  • Il-Madonna tal-Istennija
  • Il-Maxtura Vojta
  • Il-Kuruna tal-Avvent
  • Il-Musbieħ
  • Is-Siġra tat-Tin
  • Il-Ferji l-Kbar
 • 17 ta’ Diċembru – O Sapientia
 • 18 ta’ Diċembru – O Adonai
 • 19 ta’ Diċembru – O Radix Jesse
 • 20 ta’ Diċembru – O Clavis David
 • 21 ta’ Diċembru – O Oriens
 • 22 ta’ Diċembru – O Rex Gentium
 • 23 ta’ Diċembru – O Għimmanu-El

Il-Liturġija tal-Kelma tal-Avvent
 • Nota Preliminari
 • L-Ewwel Ħadd tal-Avvent
  • It-Tieni wara l-1 Ħadd tal-Avvent
  • It-Tlieta wara l-1 Ħadd tal-Avvent
  • L-Erbgħa wara l-1 Ħadd tal-Avvent
  • Il-Ħamis wara l-1 Ħadd tal-Avvent
  • Il-Ġimgħa wara l-1 Ħadd tal-Avvent
  • Is-Sibt wara l-1 Ħadd tal-Avvent
 • It-2 Ħadd tal-Avvent
  • It-Tnejn wara t-2 Ħadd tal-Avvent
  • It-Tlieta wara t-2 Ħadd tal-Avvent
  • L-Erbgħa wara it-2 Ħadd tal-Avvent
  • Il-Ħamis wara t-2 Ħadd tal-Avvent
  • Il-Ġimgħa wara t-2 Ħadd tal-Avvent
  • Is-Sibt wara t-2 Ħadd tal-Avvent
 • It-3 Ħadd tal-Avvent
  • It-Tnejn wara t-3 Ħadd tal-Avvent
  • It-Tlieta wara t-3 Ħadd tal-Avvent
  • L-Erbgħa wara t-3 Ħadd tal-Avvent
  • Il-Ħamis wara t-3 Ħadd tal-Avvent
  • Il-Ġimgħa wara t-3 Ħadd tal-Avvent
 • Ir-4 Ħadd tal-Avvent
 • Il-Ferji l-Kbar
  • 17 ta’ Diċembru
  • 18 ta’ Diċembru
  • 19 ta’ Diċembru
  • 20 ta’ Diċembru
  • 21 ta’ Diċembru
  • 22 ta’ Diċembru
  • 23 ta’ Diċembru
  • 24 ta’ Diċembru
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content