Il-Vġili tal-Għid f'San Pietru - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Liturġija
ĠWANNI PAWLU II

Numru ISBN: 978-99957-3-000-0
Format: Qoxra ratba
Qjies: 210x148mm
Paġni: 125
Sena: 2011
Immediate availability
€ 6.50
Add
Dwar dan il-ktieb:

Is-Sebgħa u Għoxrin omelija tal-Papa
waqt il-Liturġija ta' Sibt il-Għid

Il-Vġili tal-Għid hija stedina għall-ferħ; aħna lkoll għandna biex nifirħu. Id-dawl tal-Qawmien ta’ Ġesù mill-imwiet qiegħed idawwal bil-glorja tiegħu d-dlam tad-dinja; u hekk qiegħed jingħata lill-umanità kollha bidu ta’ jum ġdid. Permezz tas-simboli tan-nar, tad-dawl u tal-ilma, il-liturġija solenni ta’ dan il-Lejl Qaddis tgħinna nagħrfu l-ġrajjiet kbar tal-istorja tas-salvazzjoni tagħna. Il-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet hija r-rebħa tal-ħajja fuq il-mewt, tal-imħabba fuq il-mibgħeda; il-qawmien ta’ Kristu huwa l-bażi u l-pern tal-ħarsien tagħna.
(Mons. Ġużeppi Mercieca, mill-Preżentazzjoni tal-Ktieb)
Werrej:

Preżentazzjoni
Daħla
Fil-Bidu: Talba

1. “M’huwiex hawn, għaliex qam, kif kien qal” (14 ta’ April 1979)
2. “Dan il-lejl hu għalina Lejl Qaddis” (5 ta’ April 1980)
3. “Qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien Imsallab” (18 ta’ April 1981)
4. “Ma mmutx, imma nibqa’ ngħix” (10 ta’ April 1982)
5. “Jekk aħna mitna ma’ Kristu, nemmnu wkoll li għad ngħixu ma’ Kristu” (2 ta’ April 1983)
6. “Qam mill-mewt u ma jmutx aktar” (21 ta’ April 1984)
7. “X’lejl tabilħaqq hieni” (6 ta’ April 1985)
8. “Permezz tal-Magħmudija, indfinna miegħu fil-mewt” (29 ta’ Marzu 1986)
9. “Imqajjem mill-imwied permezz tal-glorja tal-Misser” (18 ta’ April 1987)
10. “Kristu hu d-dawl” (2 ta’ April 1988)
11. “Dak il-lejl jiena ngħaddi mill-art tal-Eġittu” (25 ta’ Marzu 1989)
12. “Inhabbrilkom ferħ kbir” (14 ta’ April 1990)
13. “Inti ġġedded il-wiċċ tal-art” (30 ta’ Marzu 1991)
14. “Il-ħajja hija d-dawl tal-bnedmin” (18 ta’ April 1992)
15. “Imqajjem għall-gustifikazzjoni tagħna” (10 ta’ April 1993)
16. “Xejn la tinħasdu!” (2 ta’ April 1994)
17. “Kellu l-ħajja fih” (15 ta’ April 1995)
18. “Dawl jiddi fid-dlam” (6 ta’ April 1996)
19. “Hu jkun id-dawl” (29 ta’ Marzu 1997)
20. “Kristu rebbieħ fuq il-mewt, jiftaħ il-bibien tal-immortalità” (11 ta’ April 1998)
21. “Il-ġebla li warrbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka” (3 ta’ April 1999)
22. “F’dan il-lejl, jilħaq il-qofol tiegħu il-pjan etern ta’ Alla” (22 ta’ April 2000)
23. “Dan hu l-jum li għamel il-Mulej” (14 ta’ April 2001)
24. “Jerga’ lura rebbieħ” (30 ta’ Marzu 2002)
25. “Ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesù” (19 ta’ April 2003)
26. “Jien magħkom dejjem” (10 ta’ April 2004)
27. “Dak li kien imġarraf, ġie mibni mill-ġdid” (26 ta’ Marzu 2005)
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content