Il-Passi tal-Ħniena - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Bibbja
FORTUNATO FREZZA
Immediate availability
€ 2.00 € 5.00
Add
Discount!
Dwar dan il-ktieb:

Dan jiġbor fih sensiela ta’ siltiet bibliċi fuq il-ħniena, imseħbin b’kitba deskrittiva qasira. Mhuwiex trattat, lanqas kitba fuq is-suġġett, lanqas kummentarju. Jista’ jissejjaħ prontwarju, vademecum, dizzjunarju ċkejken. Kif ukoll, ġabra ta’ noti għall-meditazzjoni li wieħed jagħmel f’mixja ideali permezz tal-Bibbja; ktieb li tivvjaġġa bih, ktejjeb li ġġorru fil-borża, kif dari kien jingħad, speċi ta’ ktieb tal-but, biex jinżamm fl-ispirtu.
(L-Awtur mid-Daħla tal-Ktieb)
Werrej:

Il-Ħniena hi
Kelmtejn qabel
Daħla

L-ISMIJIET TAL-ĦNIENA
 • Il-Beatitudni
 • Il-Barka
 • Il-Kariżma
 • Il-Kmandament
 • Il-Kumpassjoni
 • L-Istqarrija
 • Il-Kontemplazzjoni
 • Il-Korrezzjoni
 • Id-Don
 • Il-Ħatra
 • L-Eżortazzjoni
 • Il-Fiduċja
 • Il-Ġudizzju
 • Is-Sejħa
 • Il-Libertà
 • It-Tifħir
 • It-Theddid
 • Il-Ħniena tal-bniedem
 • L-Ubbidjenza
 • L-Għemejjel
 • It-Tjieba
 • Il-Preċett
 • It-Talb
 • Il-Wegħda
 • Il-Kastig tal-għadu
 • Il-Fidwa
 • Iċ-Ċanfir
 • L-Għerf
 • L-Istorja
 • Il-Vizzju
 • Il-Leħen

Għeluq
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content