Ftakru fil-kbira MħabbaA - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
OLD titles
FTAKRU FIL-KBIRA MĦABBA
Sussidju għall-viżti ta’ Ħamis ix-Xirka
Kategorija: Liturġija
Numru ISBN: 978-99957-3-092-5
Format: Qoxra ratba
Qjies: 190x125mm
Paġni: 20
Sena: 2019
Prezz: €0.70

Dwar dan il-ktieb:

F’dan il-ktejjeb qegħdin nippreżentaw skemi għall-visti ta' Ħamis ix-Xirka b’testi mill-Evanġelju u mill-kitbiet tal-Qaddej ta’ Alla P. Avertan Fenech, Karmelitan, ruħ Ewkaristika mill-ifjen. Kien mill-Ewkaristija li P. Avertan jieħu dik il-qawwa meħtieġa biex jingħata dejjem iktar lil Alla u lil ħutu fl-imħabba. Kemm bil-ħajja kif ukoll bit-tagħlim spiritwali li hu ħallielna jistedinna nieħdu sehem mit-tqarbin biex inħallu lil Ġesù jibdlilna ħajjitna f ’dik tiegħu.

© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content