Fratelli Tutti - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Dokumenti
PAPA FRANĠISKU
Immediate availability
€ 8.50
Add
Dokumenti
PAPA FRANĠISKU
Immediate availability
€ 5.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

“Qed noffri din l-Enċiklika soċjali bħala kontribut umli għar-riflessjoni biex, quddiem id-diversi modi ta’ eliminazzjoni u twarrib tal-oħrajn fi żmienna, ikollna l-ħila li nirreaġixxu b’ħolma ġdida ta’ fraternità u ta’ ħbiberija soċjali li ma tillimitax ruħha għall-kliem biss.”
(Il-Papa Franġisku, Fratelli tutti, n. 6)
Werrej:

Bla fruntieri [3-8]

L-EWWEL KAPITLU [9-55]
ID-DELLIJIET TA’ DINJA MAGĦLUQA
 • Ħolm li jiġi fi x-xejn [10-12]
Tmiem għall-kuxjenza storika [13-14]
 • Mingħajr proġett għal kulħadd [15-17]
L-iskart dinji [18-21]
Drittijiet umani li mhumiex mifruxin biżżejjed ma’ kullimkien [22-24]
Kunflitt u biża’ [25-28]
 • Globalizzazzjoni u progress mingħajr rotta waħda [29-31]
 • Il-pandemiji u flaġelli oħra tal -istorja [32-36]
 • Mingħajr dinjità umana fuq il -fruntieri [37-41]
 • L-illużjoni tal-komunikazzjoni [42-43]
Aggressività bla mistħija ta’ xejn [44-46]
Tagħrif mingħajr għerf [47-50]
 • Sottomissjoni u stmerrija tagħna nfusna [51-53]
 • Tama [54-55]

IT-TIENI KAPITLU [56-86]
BARRANI FIT-TRIQ
 • L-isfond [57-62]
 • Il-mitluq [63-68]
 • Storja li tirrepeti ruħha [69-71]
 • Il-persuna ġġi [72-76]
 • Ner ġgħu nibdew mill -ġdid [77-79]
 • Il-pro xxmu bla fruntieri [80-83]
 • Is-sejħa tal -barrani [84-86]

IT-TIELET KAPITLU [87-127]
NAĦSBU U NNISSLU DINJA MIFTUĦA
 • Lil hinn minna nfusna [88-90]
Il-valur waħdieni tal-imħabba [91-94]
 • Il-ftuħ ftit ftit għall -imħabba [95-96]
Soċjetajiet miftuħa li jintegraw lil kulħadd [97-98]
Għarfien żbaljat ta’ mħabba universali [99-100]
 • Immorru lil hemm minn dinja ta ’ soċji [101-102]
Libertà, ugwaljanza u fraternità [103-105]
 • Imħabba universali li tippromovi l-persuni [106-111]
 • Nippromovu l-ġid morali [112-113]
Il-valur tas-solidarjetà [114-117]
 • Nipproponu mill-ġdid il-funzjoni soċjali tal-proprjetà [118-120]
Drittijiet bla fruntieri [121-123]
Drittijiet tal-popli [124-127]

IR-RABA’ KAPITLU [128-153]
QALB MIFTUĦA GĦAD-DINJA KOLLHA
 • Il-limiti tal-fruntieri [129-132]
 • Id-doni reċiproċi [133-136]
Il-qsim għammiel ma’ xulxin [137-138]
Gratwità li tilqa’ [139-141]
 • Lokali u universali [142]
It-togħma lokali [143-145]
Ix-xefaq universali [146-150]
Mir-reġjun tagħna [151-153]

IL-ĦAMES KAPITLU [154-197]
L-AĦJAR POLITIKA
 • Populiżmi u liberaliżmi [155]
Popolari jew populista [156-162]
Valuri u limiti tal-viżjonijiet liberali [163-169]
 • Il-poter internazzjonali [170-175]
 • Karità soċjali u politika [176]
Il-politika li għandna bżonn [177-179]
L-imħabba politika [180-182]
Imħabba effikaċi [183-185]
 • Il-ħidma tal-imħabba politika [186]
Is-sagrifiċċji tal-imħabba [187-189]
Imħabba li tintegra u tiġbor flimkien [190-192]
 • Iktar riżultati li jħallu l-frott [193-197]

IS-SITT KAPITLU [198-224]
DJALOGU U ĦBIBERIJA SOĊJALI
 • Id-djalogu soċjali lejn kultura ġdida [199-202]
Nibnu flimkien [203-205]
 • Bażi għal kunsens [206-210]
Il-kunsens u l-verità [211-214]
 • Kultura ġdida [215]
Il-laqgħa ssir kultura [216-217]
Il-gost li nagħrfu lill-ieħor [218-221]
 • Nerġgħu nsibu l-ħlewwa [222-224]

IS-SEBA’ KAPITLU [225-270]
TOROQ GĦAL LAQGĦA ĠDIDA
 • Nerġgħu nibdew mill-verità [226-227]
 • L-arkitettura u l-artiġjanat tal-paċi [228-232]
L-ewwel u qabel kollox maċ-ċkejknin [233-235]
 • Il-valur u t-tifsira tal-maħfra [236]
Il-kunflitt inevitabbli [237-240]
It-tilwim leġittimu u l-maħfra [241-243]
Ir-rebħa vera [244-245]
 • Il-memorja [246-249]
Naħfru mingħajr ma ninsew [250-254]
 • Il-gwerra u l-piena tal-mewt [255]
L-inġustizzja tal-gwerra [256-262]
Il-piena tal-mewt [263-270]

IT-TMIEN KAPITLU [271-287]
IR-RELIĠJONIJIET GĦAS-SERVIZZ TAL-FRATERNITÀ FID-DINJA
 • Il-bażi aħħarija [272-276]
L-identità Nisranija [277-280]
 • Reliġjon u vjolenza [281-284]
 • Sejħa [285-287]
Talba lill-Ħallieq
Talba Kristjana ekumenika

Indiċi
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content