Fl-aħħar qed narak - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Spiritwalità
ARTHUR CUTAJAR
This product is unavailable.
€ 4.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

Dan il-ktejjeb għandu l-iskop li jiggwida b’mod sempliċi lil kull persuna f’kull mixja li tkun tinsab fiha lejn relazzjoni iktar intima ma’ Alla. Tajjeb li dan it-tip ta’ qari jkun magħqud mad-dimensjonijiet l-oħra tal-bniedem, jiġifieri jrid jimxi id f’id ma’ dik l-għajnuna li x-xjenza toffrilna. Barra minn hekk, il-kliem spiritwali ma jridx jitqies bħala lingwaġġ astratt, iżda tajjeb li nkunu kapaċi niskopru f’dan il-kliem bażi skritturistika, teoloġika, liturġika u kateketika soda u ortodossa. Dan il-ktejjeb jista’ jintuża fi gruppi fejn ikunu diskussi l-kapitli wieħed wara l-ieħor biex jgħinuna nagħmlu dan il-vjaġġ ġewwieni. Dan il-vjaġġ għalhekk jista’ jsir mhux biss fuq livell personali iżda anki komunitarju, fi grupp. Alla huwa esperjenza u avventura! Il-vjaġġ it-tajjeb!
Werrej:

Daħla

1 | Vojt enormi!
2 | Qalb kapaċi tilqa’ l-infinit!
3 | Inkarigu divin
4 | Ħarba mir-realtà
5 | Mill-kuntentizza għall-ferħ
6 | Il-vjaġġ interjuri
7 | Qalbna hi d-dar ta’ Alla
8 | Nikxfu l-gideb tax-xitan
9 | Alla huwa mħabba
10 | Inħarsu f’għajnejh
11 | Alla jħobbok kif int!
12 | Il-Leħen ta’ l-imħabba
13 | Żiffa ħelwa
14 | Vjaġġ ta’ umiltà
15 | Tlajja’ u nżul!
16 | Ir-regola tal-ħajja spiritwali
17 | Leblieba!
18 | X’jonqosni?
19 | Post ta’ serħan
20 | Kurżità li ssir taf lil min tħobb!
21 | Benefiċċji!
22 | Felix culpa!
23 | Iċ-ċirasa fuq il-kejk
24 | L-għażla f’idejna!
25 | Tempji tat-Trinità
26 | Post il-fejqan!
27 | Kompassjoni Divina
28 | Mill-moħħ għall-qalb
29 | Is-seba’ doni
30 | Għaqda universali
31 | Illaħħqu ma’ kullimkien
32 | L-imħabba ta’ Alla u tal-proxxmu
33 | Il-kariżmi
34 | Mill-frott tagħraf is-siġra
35 | Garanzija tal-ħajja ta’ dejjem

Konklużjoni
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content