Fittxu l-ewwel is-SaltnaA - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
OLD titles
FITTXU L-EWWEL IS-SALTNA
Ħsibijiet fuq il-Vanġeli tal-Ħdud u l-Festi - Sena A
Awtur: Andrew Galea
Kategorija: Liturġija
Numru ISBN: 978-99186-0-305-3
Format: Qoxra ratba
Qjies: 216x136mm
Paġni: 224
Sena: 2019
Prezz: €6.00

Dwar dan il-ktieb:

Dan il-ktieb jiġbor fih riflessjonijiet fuq il-Vanġeli tal-Ħdud tas-Sena A; rigal għalina lkoll li P. Andrew qed joffrilna biex immaxtru u niggustaw il-Kelma ta’ Alla. Aktar ma nagħrfu lil Alla, aktar nagħrfu lilna nfusna u niskopru l-ħelsien li l-Kelma ta’ Alla twettaq f’kull wieħed u waħda minna. Nemmen li dan il-ktieb huwa kontribut siewi biex nagħmlu dan.
Daħla

ŻMIEN L-AVVENT U L-MILIED
L-1 Ħadd tal-Avvent
Dak il-film swieli kitla
It-2 Ħadd tal-Avvent
Ma kienx jiekol ħobż tal-Malti
It-3 Ħadd tal-Avvent
Ferħan għax ċkejken
Ir-4 Ħadd tal-Avvent
Ġratlu biċċa tinkiteb
It-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu
Kulħadd jgħajjat
Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi
Beda l-inkwiet

ŻMIEN IR-RANDAN U L-GĦID
L-1 Ħadd tar-Randan
La panettone u lanqas Baci
It-2 Ħadd tar-Randan
Salib u tbatija jitħawdu f’xulxin
It-3 Ħadd tar-Randan
Daqshekk ħabi
Ir-4 Ħadd tar-Randan
Aħjar baqa’ kif kien
Il-5 Ħadd tar-Randan
Battikata doppja
Id-Daħla Solenni tal-Mulej f’Ġerusalemm
Passjoni
Ħadd il-Għid
Il-Mulej qam tassew u sejjaħli b’ismi
It-2 Ħadd tal-Għid
Komunità li ma jistħoqqilhiex
It-3 Ħadd tal-Għid
Biża’ li ma jħallinix nara
Ir-4 Ħadd tal-Għid
Ġlieda
Il-5 Ħadd tal-Għid
Tħalliex qalbek titħawwad
Is-6 Ħadd tal-Għid
Ma jeżistux iltiema
It-Tifkira Solenni ta’ Tlugħ il-Mulej fis-Sema
Ġej u sejjer
It-Tifkira Solenni tal-Miġja tal-Ispirtu s-Santu
Jimbottak
It-Trinità Qaddisa
Xħin sa tibda l-purċissjoni, padre?
It-Tifkira Solenni tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu
Altar fi triq

ŻMIEN MATUL IS-SENA
Il-Magħmudija tal-Mulej
’Il bogħod mit-tiżjin u l-protokolli
It-2 Ħadd ta’ matul is-sena
Konna sa naħbtu
It-3 Ħadd ta’ matul is-sena
Aħbar sabiħa
Ir-4 Ħadd ta’ matul is-sena
’Il quddiem b’tama!
Il-5 Ħadd ta’ matul is-sena
Inħall it-tap…
Is-6 Ħadd ta’ matul is-sena
M’hemmx fullstops, comas biss
Is-7 Ħadd ta’ matul is-sena
Nitlob ’l Alla joqtolhom
It-8 Ħadd ta’ matul is-sena
Ikteb li trid, jien ġa ffirmajt
Id-9 Ħadd ta’ matul is-sena
Teatru mimli reliġjużi
L-10 Ħadd ta’ matul is-sena
Kien iħobb jiekol
Il-11 Ħadd ta’ matul is-sena
Curriculum Vitae
It-12 Ħadd ta’ matul is-sena
Kollha naħarbu niġru
It-13 Ħadd ta’ matul is-sena
Imħabba li ma trendix
L-14 Ħadd ta’ matul is-sena
Imħabba mċekkna
Il-15 Ħadd ta’ matul is-sena
Fulu ġo vażett ilma
Is-16 Ħadd ta’ matul is-sena
L-imbierka CCTV
Is-17 Ħadd ta’ matul is-sena
Dik l-imbierka mrewħa
It-18 Ħadd ta’ matul is-sena
Jaqdef ’il barra u jibki
Id-19 Ħadd ta’ matul is-sena
Ja wiċċ ta’ kelb!
L-20 Ħadd ta’ matul is-sena
Povru nannu
Il-21 Ħadd ta’ matul is-sena
Jien tal-ġablow
It-22 Ħadd ta’ matul is-sena
Min qallek li l-ħajja vaganza?
It-23 Ħadd ta’ matul is-sena
X’għarukaża!
L-24 Ħadd ta’ matul is-sena
Trakk ġebel
Il-25 Ħadd ta’ matul is-sena
L-għalqa mhix tiegħek
Is-26 Ħadd ta’ matul is-sena
Jidħol inkiss inkiss
Is-27 Ħadd ta’ matul is-sena
Kollox huwa don
It-28 Ħadd ta’ matul is-sena
Reġa’ lura fil-kamp
Id-29 Ħadd ta’ matul is-sena
Ċesari ma jafx jispjega l-għaliex
It-30 Ħadd ta’ matul is-sena
Assolut m’hemmx wieħed imma tnejn
Il-31 Ħadd ta’ matul is-sena
Dehxa
It-32 Ħadd ta’ matul is-sena
Boloh
It-33 Ħadd ta’ matul is-sena
Povri l-werrieta
Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien Kollu
Ħafna mistoqsijiet

SOLENNITAJIET U FESTI
1 ta’ Jannar - Is-solennità ta’ Marija Omm Alla
O żmien ħelu kif għaddejtli
6 ta’ Jannar (jew il-Ħadd wara l-Ewwel tas-Sena)
L-Epifanija tal-Mulej
Skużi, twieled xi bambin?
10 ta’ Frar - In-Nawfraġju ta’ San Pawl
Minn estrem għall-ieħor
15 ta’ Awwissu - Il-Verġni Marija Mtellgħa fis-Sema
Ħafna iktar minn konvoj
8 ta’ Settembru - It-Twelid tal-Verġni Marija
Family Tree
8 ta’ Diċembru - It-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija
L-aħħar kelma
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content