Dun Alfred Gatt - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Ħajjiet
ALEXANDER BONNICI

Numru ISBN: 978-99957-3-044-4
Format: Qoxra ratba
Qjies: 210x148mm
Paġni: 222
Sena: 2015
Immediate availability
€ 4.00 € 7.00
Add
Discount!
Dwar dan il-ktieb:

Dun Alfred hu wieħed minn dawk li għamlu ġieħ lil Malta tas-seklu għoxrin. Hu kien bniedem li, bħalna lkoll, għadda mill-ferħ u n-niket tal-ħajja. Hu qasam il-ferħ u n-niket tal-ħajja flimkien ma’ dawk li fittxuh. Imma hu kien id-dawl u l-faraġ ta’ bosta. Madankollu, kull kelma li ħarġet minn fommu u kull tqanqil ta’ mħabba lejn l-oħrajn kienu dejjem ir-rifless ta’ saċerdot li Kristu kien jagħnilu ħajtu. Fil-Mulej, Dun Alfred ħabb lil kull bniedem.
Werrej:

DEDIKA
ABBREVJAZZJONIJIET
Qabel il-Bidu
Tfassil ta’ “Ħajja” minn Tnissilha sa Twelidha

1. It-triq li wasslitu biex isir saċerdot
 • Lejn ħajja f’taqbida
 • Iben furnar mill-belt
 • Lejn is-seminarju
 • Teoloġija, eżamijiet u ordinazzjonijiet
2. L-Ewwel Kuntatti mal-Poplu
 • Fil-Kolleġġjata ta’ San Pawl
 • Djarju u poeżiji
 • L-ewwel esperjenzi ta’ konfessur
 • Saċerdot li jitlob
 • Jitħarreġ fil-predikazzjoni
 • Mard fil-familja u karità
3. Kappillan u Konfessur tas-Sorijiet Klawstrali ta’ Sant’Orsla tal-Belt
 • 1909: In-Nomina
 • Għajnuna b’responsabbiltà
 • Diffikultajiet ta’ qassis
 • Taħriġ fil-qrar
 • Programm ta’ ħajja
 • Fi żmien soru ta’ ħajja qaddisa
4. Saċerdot b’Fidi Ħajja u b’Fiduċja Sħiħa f’Alla
 • Il-knisja tal-Erwieħ
 • Konfessur u direttur spiritwali fi żmien mewt ommu
 • Virtujiet erojċi
 • Għaqda ma’ Alla
 • L-Ewkaristija u l-quddiesa
 • Tama qawwija f’Alla
5. Ħajja u Devozzjonijiet li Jixhdu Mħabba Lejn Alla
 • Bil-kliem u bil-fatti
 • Il-ġabra fit-talb
 • D.O.M.: Fost id-devozzjonijiet li xerred
 • Dun Alfred tal-Wiċċ ta’ Kristu
 • Il-“Volto Sant”
 • L-Appostli tal-Wiċċ ta’ Kristu
 • Rakkonti ta’ devozzjoni
 • Ħarsa ta’ ħniena u fejqan tar-ruħ
 • Mal-isem tat-tarbija
 • Donnhom mirakli
 • Il-Verġni Marija: imsejħa “dawl fid-dlamijiet”
 • Il-Qaddisin li ressquh lejn Alla
6. L-Imħabba lejn l-Oħrajn għal Alla
 • Ħlewwa u ferħ
 • Pariri u direzzjoni spiritwali
 • Dwar ħajja kkonsagrata
 • Kelmiet ta’ faraġ
 • Iġib il-paċi
 • Jitlob fuqhom u jgħinhom
7. Missier ħanin fis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni
 • Bħal tabib għal min hu marid
 • Il-pulptu ta’ Dun Alfred
 • Sa minn filgħodu kmieni
 • Ħlewwa li tqanqal
 • Qrara Tajba
 • “Tibdilx il-Konfessur”
 • Tgergir kontra tiegħu
 • Esaġerazzjonijiet?
 • “Ma nafx x’rawlu!”
 • Assoluzzjoni u bilokazzjoni
8. Bniedem misterjuż u straordinarju
 • Jaf x’ġara u x’għad jiġri!
 • Ir-rakkonti li ma nifhmuhomx
 • Trabi u tfal imħarsa u megħjuna
 • Irġiel ibierku ’l Dun Alfred
 • Nisa li fittxu l-għajnuna
 • Il-fidi bħala għajn ta’ kull grazzja
9. Fedeltà lejn Alla: fil-qadi ta’ kull dmir
 • Imħabba erojka li tittieħed
 • Protagoniżmu?
 • Tfixkil, mibegħda, kalunnji, u maħfra
 • Saħħa dgħajfa imma rieda qawwija
 • Ma tkabbarx bid-doni ta’ Alla
10. Noħroġ mid-dinja fl-imħabba mqaddsa tiegħek
 • Lejn kollass tal-qalb
 • F’għaqda ma’Kristu fil-passjoni tiegħu
 • Meta l-qalb kienet sa ċċiedi
 • Mewta f’tgħanniqa ma’ Kristu msallab
 • Tislima li ma kinitx tal-aħħar

Għeluq
Ismu ma jintemmx fit-trab
DOKUMENTAZZJONI INEDITA
XI PUBBLIKAZZJONIJIET
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content