DARMANIN PaulA - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
old authors
PAUL DARMANIN twieled Birkirkara u studja fl-Università ta' Malta, fl-Istituto Teologico di Assisi fejn ha l-Baċċelllerat fit-Teoloġija. Huwa membru tal-Provinċja tal-Franġiskani Konventwali u gie ordnat saċerdot fl-1997. Speċjalizza fl-ISPICS (Ruma) fejn ħa diploma fil-Pastorali tal-Komunikazzjoni Soċjali u waqaf iċ-ĊAK (Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni) fl-1998. Għal xi żmien kien visiting lecturer fil-Facultà tal-Istudji tal-Komunikazzjoni fl-Università ta' Malta u jaħdem fil-qasam tal-pubblikazzjonijiet reliġjużi.
Pubblikazzjonijiet:
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content