Dan hu l-Islam - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Djalogu
EDMUND TEUMA

Numru ISBN: 978-99909-4-785-4
Format: Qoxra ratba
Qjies: 210x148mm
Paġni: 216
Sena: 2009
Immediate availability
€ 4.00 € 7.00
Add
Discount!
Dwar dan il-ktieb:

Dan hu l-Islâm huwa sforz biex wieħed jara l-Islâm mhux b’lenti mċajpra imma kif jidher fid-dawl tal-verità tiegħu. Fih jidher is-sabiħ tal-Islâm, imma wkoll il-problemi li ċertu żvilupp aħħari tad-duttrina Qur’ânika joħloq fil-qasam politiku, teoloġiku, eċċ. Fih jidhru l-intoppi ta’ ċerti pożizzjonijiet u ta’ ċerta mentalità li mal-medda ta’ dawn l-aħħar tlettax-il seklu ma tbiddlet xejn, imma wkoll l-isforzi ta’ wħud mill-istudjużi Musulmani tal-lum biex iġeddu l-Islâm u jiftħulu toroq ġodda biex isir attwali għal żminijietna u għaż-żminijiet li ġejjin. Inħalli l-qarrejja jiskopru dan kollu huma u jaqraw u jimmeditaw il-ktieb ta’ P. Edmund Teuma. Jalla l-għadd tagħhom ikun kotran u jalla kull min jaqra dan il-ktieb jidħol fid-dinamika tal-jihâd awtentiku li jikkonsisti fi sforz ġenwin ta’ gwerra qaddisa kontra l-ġibdiet ħżiena li jgħammru f’qalbna biex inkunu nistgħu nibnu soċjetà ġusta mwaqqfa mhux fuq l-egoiżmu imma fuq l-imħabba u s-sliem. Din hija t-triq li aħna, Insara u Musulmani, irridu nieħdu jekk ma rridux ninqerdu bix-xwabel ta’ xulxin.
(P. Luċjan Borg OSA, mill-Preżentazzjoni)
Werrej:

JEKK MA RRIDUX NINQERDU BIX-XWABEL TA’ XULXIN
GĦAJNUNA BIEX TAQRA T-TRASKRIZZJONI FONETIKA TAL-GĦARBI
QABEL NIBDEW
1. IL-QAWMIEN TAL-ISLÂM
 • Fejn beda l-Islâm?
 • Ir-reliġjon ta’ qabel l-Islâm
 • Monoteisti oħrajn fl-Arabja
 • Il-qagħda politika
 • Kronoloġija tal-bidu
 • Il-familja ta’ Muhammad
 • It-twelid ta’ Muhammad: mit u realtà
 • In-nisa tal-profeta
 • Il-bidu tar-rivelazzjonijiet
2. L-EWWEL ŻMIEN TA’ MAKKA (610-615)
 • Il-ġustizzja soċjali
 • L-eskatoloġjia
 • Muhammad
 • Alla
3. IT-TIENI ŻMIEN TA’ MAKKA (615-619)
 • Il-qagħda storika
 • Alla
 • L-eskatoloġija
 • Il-profeti
 • Abraham il-monoteista ta’ fidi safja
 • Mosè
 • Muhammad
4. IT-TIELET ŻMIEN TA’ MAKKA (619-622)
 • Il-qagħda storika
 • Sena ta’ misteri
 • Il-hijra
 • Is-sabar
 • Alla
 • Ir-rivelazzjoni
 • Il-profeti
 • Destin jew għażla ħielsa?
5. IŻ-ŻMIEN TA’ AL-MADÎNA (622-632)
 • Il-qagħda storika
 • Reliġjon u stat
 • Alla
 • Ir-rivelazzjoni
 • Il-profeti
 • Il-fidi
6. IL-QUR’ÂN U “NIES IL-KTIEB”
 • Attentat ta’ għaqda mal-Lhud
 • Jibda l-ġlied mal-Lhud
 • Ksur definittiv mal-Lhud
 • L-Insara
 • Relazzjoni ta’ simpatija mal-Insara
 • Ġlied u ksur mal-Insara
7. ĠESÙ TAL-QUR’ÂN
I. Fit-tieni żmien ta’ Makka
 • Taqsim u tifsir ta’ Q 19: 16-40
 • Taqsim u tifsir ta’ Q 43: 57-67
II Fiż-żmien ta’ al-Madîna
 • Taqsim u tifsir ta’ Q 3: 35-63
 • Taqsim u tifsir ta’ Q 5: 113-121
 • Iċ-ċaħda tas-salib (Q 4: 156-159)
 • Fil-qosor: il-figura ta’ Ġefiż-żmien ta’ al-Madîna
8. INTOPP: IL-“VANĠELU TA’ BARNABA”
 • Għala dan l-interess mill-Musulmani?
 • L-analiżi ta’ Jomier
 • L-istorja tat-test
 • It-taħwid tal-“Vanġelu ta’ Barnaba”
 • Barnaba fil-“vanġelu”
 • L-element Musulman
 • Punti oħra mill-psewdo-Barnaba
 • Min kitbu l-“Vanġelu ta’ Barnaba”?
Żjieda ma’ dan il-kapitlu:
  • IL-MESSIJA, ĠESÙ BIN MARIJA
9. L-ISPIRTI TAL-QUR’ÂN: IL-JINN
 • Il-ħolqien tal-jinn
 • In-natura eżistenzjali tal-jinn
 • Il-biża’ mill-jinn
 • Jinnîn, xjaten u anġli
 • Iblîs: anġlu jew jinnî?
 • L-impekkabbiltà tal-anġli
 • Aktar dwar Iblîs
 • Il-jinn u l-bniedem
 • Salamun u l-jinn
 • Muhammad u l-jinn
 • L-opinjoni tal-fissiera moderni
10. DJALOGU U JIHÂD
 • Id-djalogu
 • Il-mixja tad-djalogu
 • Fuq il-livell reliġjuż
 • Il-jihâd
 • Għeluq il-bieb tal-ijtihâd
 • Il-kunċett primittiv ta’ jihâd
 • Liema hu l-kunċett awtentiku?
 • Mela x’ngħidu: Islâm = terroriżmu?
BIBLJOGRAFIJA
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content