Christus Vivit - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Dokumenti
PAPA FRANĠISKU
Immediate availability
€ 5.00 € 7.50
Add
Discount!
Dokumenti
PAPA FRANĠISKU
Immediate availability
€ 3.00 € 4.50
Add
Discount!
Dwar dan il-ktieb:

“Kristu jgħix. Hu t-tama tagħna u l-isbaħ żgħożija ta’ din id-dinja. Dak kollu li jmiss isir żagħżugħ, jiġġedded, ifur bil-ħajja. Għalhekk, l-ewwel kelmiet li nixtieq illissen lil kull żagħżugħ Nisrani huma: Hu jgħix u jridek ħaj!”
Papa Franġisku
Werrej:

L-Ewwel Kapitlu [5-21]
X’tgħid il-Kelma ta’ Alla  fuq iż-żgħażagħ?
Fit-Testment il-Qadim [6-11]
Fit-Testment il-Ġdid [12-21]

It-Tieni Kapitlu [22-63]
Ġesù Kristu dejjem żagħżugħ
Iż-żgħożija ta’ Ġesù [23-29]
Iż-żgħożija tiegħu ddawwalna [30-33]
Iż-żgħożija tal-Knisja [34]
Knisja li tiġġedded [35-38]
Knisja attenta għas-sinjali taż-żminijiet [39-42]
Marija, it-tfajla ta’ Nazaret [43-48]
Qaddisin żgħażagħ [49-63]

It-Tielet Kapitlu [64-110]
Intom l-illum ta’ Alla
Fil-pożittiv [65-67]
Ħafna żgħożijiet [68-70]
Xi affarijiet li għaddejjin minnhom iż-żgħażagħ [71]
Żgħażagħ ta’ dinja fi kriżi [72-80]
Xewqat, ġerħat u tiftix [81-85]
L-ambjent diġitali [86-90]
Il-migranti bħala paradigma ta’ żmienna [91-94]
Intemmu kull xorta ta’ abbuż [95-102]
Hemm triq kif noħorġu [103-110]

Ir-Raba’ Kapitlu [111-133]
L-aħbar il-kbira liż-żgħażagħ kollha
Alla li huwa mħabba [112-117]
Kristu jsalvak [118-123]
Hu jgħix! [124-129]
L-Ispirtu jagħti l-ħajja [130-133]

Il-Ħames Kapitlu [134-178]
Mixjiet taż-żgħażagħ
Żmien ta’ ħolm u ta’ għażliet [136-143]
Ir-rieda li tgħixu u li tesperimentaw [144-149]
Fi ħbiberija ma’ Kristu [150-157]
Jikbru u jimmaturaw [158-162]
Mixjiet ta’ fraternità [163-167]
Żgħażagħ ħabrieka [168-174]
Missjunarji kuraġġjużi [175-178]

Is-Sitt Kapitlu [179-201]
Żgħażagħ li għandhom għeruq
Tħallihomx jaqilgħuk mill-għeruq [180-186]
Ir-relazzjoni tiegħek mal-anzjani [187-191]
Ħolm u viżjonijiet [162-197]
Nirriskjaw flimkien [198-201]

Is-Seba’ Kapitlu [202-247]
Il-pastorali maż-żgħażagħ
Pastorali sinodali [203-208]
Linji kbar ta’ azzjoni [209-215]
Ambjenti li jixirqu [216-220]
Il-pastorali tal-istituzzjonijiet edukattivi [221-223]
Bosta oqsma ta’ żvilupp pastorali [224-229]
Pastorali popolari maż-żgħażagħ [230-238]
Dejjem missjunarji [239-241]
It-tisħib tal-adulti [242-247]

It-Tmien Kapitlu [248-277]
Il-vokazzjoni
Is-sejħa għall-ħbiberija miegħu [250-252]
Int għotja għall-oħrajn [253-258]
L-imħabba u l-familja [259-267]
Ix-xogħol [268-273]
Vokazzjonijiet għal konsagrazzjoni speċjali [274-277]

Id-Disa’ Kapitlu [278-298]
Id-dixxerniment
Kif tgħarbel il-vokazzjoni tiegħek [283-286]
Is-sejħa tal-Ħabib [287-290]
Is-smigħ u t-tisħib [291-298]

U biex nagħlaq… xewqa

Werrej tematiku
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content