Alla hu SbuħijaA - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
OLD titles
ALLA HU SBUĦIJA
Awtur: Josef Pace
Kategorija: Spiritwalità
Numru ISBN: 978-9918-603-13-8
Format: Qoxra ratba
Qjies: 210x148mm
Paġni: 192
Sena: 2021
Prezz: €6.00

Dwar dan il-ktieb:

Il-Bibbja meta taqraha hi bħal meta taqra xi ktieb sabiħ, jew tara xi film, jew tisma’ xi kanzunetta sabiħa; tħossok tajjeb u tkun tixtieq taqsamha mal-oħrajn. Mhemmx għalfejn insemmu l-midja soċjali, kemm jiġi xxerjat materjal! Daqqa xi stampa sabiħa, daqqa xi kanzunetta u daqqa xi trailer ta’ film tajjeb. Huwa dak li jgħid H. V. Balthasar: “Il-qawwa tas-sbuħija li tattira”.
(Mill-introduzzjoni tal-Awtur)
Dwar il-qoxra
Preżentazzjoni
Introduzzjoni

Kapitlu 1 - Alla artist
Il-ħolqien
Alla juri lilu nnifsu
L-ewwel ittra

Kapitlu 2 - Alla tas-sorpriża
Alla juri lilu nnifsu bil-mod il-mod
Alla joħloq il-bniedem
Id-dnub jagħalq id-djalogu
Is-sorpriża

Kapitlu 3 - Alla tal-avventura
Struttura tal-Ktieb
Wara l-waqgħa
Minn fejn beda kollox?
It-torri
Is-sejħa ta’ Abram

Kapitlu 4 - Alla tal-viżjoni
L-istorja ta’ Mosè
Mosè ħaseb li Alla kellu wrong number!
Żmien ta’ riforma
Self esteem
Il-biża’
Alla protagonista
La tibżax

Kapitlu 5 - Alla wieħed
Mela min hu l-profeta?
Mezzi ta’ komunikazzjoni!
Il-Missjoni tal-Profeta
Il-Monoteiżmu
L-etika
Is-salvazzjoni messjanika
Wieħed mill-profeti
1. Il-Profeta li jibki
2. Is-Sejħa Divina
3. Kandidat mhux mistenni
4. Mission Impossible
5. Ġeremija llum

Kapitlu 6 - Alla semmiegħ
Klassifikazzjoni tas-Salmi
1. Salmi ta’ tifhir
2. Salmi ta’ talb
3. Salmi ta’ radd il-ħajr
4. Salmi didattiċi jew sapjenzjali
5. Salmi eskatoloġiċi jew profetiċi
Tagħlim tas-Salmi
Nitolbu bis-Salmi
Two Way
David l-għannej ħlejju
David dgħajjef
Hemm tama

Kapitlu 7 - Alla hu sbuħija
Pietru jqum flimkien mal-ħdax
Qam u qal b’leħen għoli
Il-Kontenut
Alla sar bniedem biex il-bniedem isir Alla

Kapitlu 8 - Alla komunikazzjoni
Ġesù għadu magħna
Min hu Pawlu?
Il-Konverżjoni ta’ Pawlu
Il-Missjoni ta’ Pawlu

Kapitlu 9 - Alla ġej
Il-Ktieb tar-Rivelazzjoni
Kif inhu mqassam il-Ktieb tal-Apokalissi?
Messaġġ ewlieni
Kelma lill-Knejjes
Ġesù bħala David il-Ġdid
X’nistgħu nitgħallmu minn dan kollu?

Konklużjoni
Bibljografija
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content