Ġesù u Pawlu - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Bibbja
JEROME MURPHY-O'CONNOR
Immediate availability
€ 5.00 € 9.25
Add
Discount!
Dwar dan il-ktieb:

Mhux biss Ġesù u Pawlu twieldu fi żmien bejn wieħed u ieħor ta’ sena minn xulxin imma, bħala tfal, għaddew mill-esperjenza trawmatika tal-eżilju flimkien mal-ġenituri tagħhom. F’dak l-ambjent ġdid u differenti ħafna huma trawmu minn forzi li qanqlu fihom mistoqsijiet li aktarx ma kinux isaqsu kieku ma kinux refuġjati. Bħala żgħażagħ huma għażlu liberament stili ta’ ħajja li talbu minnhom ubbidjenza sħiħa lejn il-Liġi ta’ Mosè. Imma f’ċertu punt it-tnejn għarfu li kienu ħadu d-deċiżjoni żbaljata. Bħala riżultat huma ċaħdu kompletament il-Liġi. Fl-aħħar it-tnejn mietu taħt idejn ir-Rumani. Li tqabbel u tikkuntrasta lil Ġesù u lil Pawlu bit-termini ta’ dawn il-ġrajjiet juri aspetti mill-personalitajiet u ċ-ċirkustanzi tagħhom li mhux dejjem irċevew l-attenzjoni mistħoqqa.
Werrej:

Abbrevjazzjonijiet
Daħla
 

 
L-EWWEL KAPITLU - L-Istess Età
Ġesù
Ir-rakkont ta’ Mattew
Pawlu

     
IT-TIENI KAPITLU - Maqlugħa minn Għeruqhom: Tfal Rifuġjati
 
Ġesù
Mottiv għat-Tifkira
L-Istoriċità tal-Ħarba fl-Eġittu
Lejn il-Galilija
Pawlu
Difiża għal Ġlormu
Jitkellem l-Aramajk
Jasar Ekonomiku

 
IT-TIELET KAPITLU - F’Ambjent Barrani: Seforis u Tarsu
 
Ġesù
Edukazzjoni Rumana
Il-Bini ta’ Belt Ġdida
Tifel f’Seforis
It-Twelid Verġinali
Ix-Xewqa għall-Għarfien
Pawlu
Ilsiera f’Tarsu
Edukazzjoni
             

 
IR-RABA’ KAPITLU - Sejħiet Temporanji bħala Profeta u Fariżew: Impenn għal-Liġi
Ġesù
Is-Sejħa ta’ Profeta
Żelu għal-Liġi
Ġesù jerġa’ lura lejn il-Galilija
Pawlu
Il-Fariżej
Karità u Mħabba
Flimkien f’Ġerusalemm?
Ħeġġa għal-Liġi

               
IL-ĦAMES KAPITLU - It-Tieni Konverżjoni: Ċaħda tal-Liġi
 
Ġesù
Ġesù u Ġwanni l-Battista
Fil-mejda mal-Midinbin
Min huma l-Midinbin?
Ċaħda tal-Liġi
Il-Problema tad-Dejn
Alla bħala Missier, mhux Leġiżlatur
Il-Ġebla tax-Xewka tal-Fidwa
Pawlu
Laqgħa mal-Mulej Irxoxt
Mulej, Kristu u Iben ta’ Alla
Ċaħda tal-Liġi
Finanzi

                         
IS-SITT KAPITLU - Martri taħt ir-Rumani
 
Ġesù
Il-Liġijiet tat-Tradizzjoni tal-Fomm
Fil-Ġetsemani
Fid-Dar tal-Qassis il-Kbir
Fil-Pretorju ta’ Pilatu
It-Triq lejn Gologota
Pawlu
Il-Persekuzzjoni ta’ Neruni
Fil-ħabs ta’ Ruma
Ittra mill-Ħabs
Sentenza tal-Mewt

Konklużjoni
                       
Bibljografija
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content