Ġesù ta' Nazaret Vol. III - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Fidi
BENEDITTU XVI
Immediate availability
€ 10.00 € 16.00
Add
Discount!
Dwar dan il-ktieb:

"Il-kliem ta’ Ġesù huwa dejjem akbar milli nistgħu nifhmu aħna. Dejjem jaqbeż il-limiti tal-intelliġenza tagħna. Wieħed jifhimha li aħna dejjem infittxu li nċekknuh, li nilwuh għall-qjies tagħna. Biex wieħed jinterpretah tajjeb jeħtieġ l-umiltà... Hu jafdalna ħwejjeġ kbar. Li temmen ifisser tmil quddiem dan il-kobor u bil-mod il-mod tikber fih."
Benedittu XVI
Werrej:

Kelmtejn Qabel

Kapitlu I:
Int mnejn int?” (Ġw 19: 9)
Il-mistoqsija dwar mnejn ġie Ġesù bħala mistoqsija dwar il-kewn u l-missjoni

Kapitlu II: It-tħabbira tat-twelid ta’ Ġwanni Battista u tat-twelid ta’ Ġesù
Il-karattru letterarju tat-testi
It-tħabbira lil Marija
It-twelid minn Verġni – mit jew verità storika?

Kapitlu III: It-twelid ta’ Ġesù f’Betleħem
Il-kwadru storiku u teoloġiku – ir-rakkont tat-twelid fil-Vanġelu ta’ Luqa
Il-preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-tempju

Kapitlu IV: Il-Maġi mill-Lvant u l-ħarba lejn l-Eġittu
Il-kwadru storiku u ġeografiku tar-rakkont
Min kienu dawn l-astroloġi li jaqraw il-kwiekeb?
Il-kewkba
Il-waqfa f’Ġerusalemm
Il-Maġi jqimu lil Ġesù
Il-ħarba lejn l-Eġittu u l-mawra lura d-dar f’Israel

Epilogu: Ġesù, it-tfajjel ta’ tnax-il sena fit-tempju
It-tħabbira tat-twelid ta’ Ġwanni
It-tnissil u t-twelid ta’ Ġesù skont Mattew
It-twelid ta’ Ġesù

Biblijografija
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content