Ġesù ta' Nazaret Vol. II - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Fidi
BENEDITTU XVI
Immediate availability
€ 16.00 € 20.00
Add
Discount!
Dwar dan il-ktieb:

"Il-Mulej qiegħed “fuq l-għolja” tal-Missier. Għalhekk qiegħed jarana. Bhekk jista kull ħin jitla fid-dgħajsa taħajjitna. Għalhekk nistgħu dejjem ngħajtulu u nkunu dejjem żguri li hu jarana u jismagħna. Id-dgħajsa tal-Knisja tinsab miexja llum ukoll bir-riħ tal-istorja faċċata, fl-oċean imqalleb taż-żmien. Sikwit jidher li sa tegħreq. Imma l-Mulej qiegħed hemm u jiġi fil-ħin it-tajjeb. Jiena sejjer u nerġa niġi għandkom” — din hija l-fiduċja tal-Kristjaneżmu, ir-raġuni għall-ferħ tagħna."
Benedittu XVI
Werrej:

KELMTEJN QABEL

 
1. ID-DAĦLA F’ĠERUSALEMM U T-TKEĊĊIJA MIT-TEMPJU
1. Id-daħla f’Ġerusalemm
2. It-tkeċċija mit-tempju
2. ID-DISKORS ESKATOLOĠIKU TA’ ĠESÙ
1. It-tmiem tat-tempju
2. Iż-żmien tal-pagani
3. Profezija u apokalissi fid-diskors eskatoloġiku
3. IL‑ĦASIL TAR‑RIĠLEJN
Is-siegħa ta’ Ġesù
“Intom ilkoll indaf”
Sacramentum u exemplum — don u mandat: “il-kmandament il-ġdid”
Il-misteru tat-traditur
Żewġ taħdidiet ma’ Pietru
Ħasil tar-riġlejn u stqarrija tad-dnubiet
4. IT‑TALBA TA’ ĠESÙ, IL‑QASSIS IL‑KBIR
1. Il-festa Lhudija tal-maħfra bħala sfond bibliku għat-talba tal-Qassis il-Kbir
2. Erba’ temi kbar tat-talba
“Din hija l-ħajja ta’ dejjem...”
“Qaddishom fil-verità...”
“Jiena għarrafthom ismek...”
“Biex ilkoll ikunu ħaġa waħda...”
5. L-AĦĦAR IKLA
1. Id-data tal-aħħar ikla
2. It-twaqqif tal-Ewkaristija
3. It-teoloġija tal-kliem tal-konsagrazzjoni
4. Mill-aħħar ikla għall-Ewkaristija tal-Ħadd filgħodu
6. IL-ĠETSEMANI
1. Fit-triq lejn l-Għolja taż-Żebbuġ
2. It-talba ta’ Ġesù
3. Ir-rieda ta’ Ġesù u r-rieda tal-Missier
4. It-talba tal-Għolja taż-Żebbuġ fl-ittra lil-Lhud
7. IL‑PROĊESS TA’ ĠESÙ
1. Konsultazzjoni fis-Sanhedrin
2. Ġesù quddiem is-Sanhedrin
3. Ġesù quddiem Pilatu
8. ĠESÙ MSALLAB U MIDFUN FIL‑QABAR
1. Riflessjonijiet: Kelma u Ġrajja fir-rakkont tal-passjoni
2. Ġesù fuq is-salib
L-ewwel kelma ta’ Ġesù fuq is-salib: Missier aħfrilhom”
Ġesù mżeblaħ
L-għajta ta’ Ġesù abbandunat
Ix-xorti fuq il-ħwejjeġ ta’ Ġesù
Għandi l-għatx”
In-nisa taħt is-salib — Omm Ġesù
Ġesù jmut fuq is-salib
Id-difna ta’ Ġesù
3. Il-mewt ta’ Ġesù bhala rikonċiljazzjoni (tpattija) u fidwa
9. IL‑QAWMIEN TA’ ĠESÙ MILL-MEWT
1. X’ġara fil-qawmien ta’ Ġesù
2. Iż-żewġ forom differenti ta’ xhieda tal-qawmien
2.1. It-tradizzjoni tal-istqarrija
Il-mewt ta’ Ġesù
Il-kwistjoni tal-qabar vojt
It-tielet jum
Ix-xhieda
2.2. It-tradizzjoni tar-rakkont
Id-dehriet ta’ Ġesù lil Pawlu
Id-dehriet ta’ Ġesù fil-Vanġeli
3. Ġabra fil-qosor: il-kewn tal-qawmien u t-tifsira tiegħu fl-istorja

Ħarsa ’l quddiem: TELA’ S‑SEMA – QIEGĦED FUQ IL-LEMIN TA’ ALLA L‑MISSIER U JERĠA’ JIĠI FIL-GLORJA

BIBLIJOGRAFIJA
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content