Ġesù ta' Nazaret Vol. I - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Fidi
BENEDITTU XVI

Numru ISBN: 978-99909-4-773-1
Format: Qoxra iebsa
Qjies: 210x148mm
Paġni: 389
Sena: 2007
Immediate availability
€ 12.00 € 16.50
Add
Discount!
Dwar dan il-ktieb:

"Ippruvajt nippreżenta lil Ġesù tal-Vanġeli bħala Ġesù l-veru, Ġesù tal-istorja fis-sens uniku. Ninsab konvint u nittama li anki l-qarrej jista' jara li din il-figura hija aktar loġika kif ukoll, meta wieħed iqisha storikament, aktar tiftiehem mir-rikostruzzjonijiet li ltqajna magħhom f'dawn l-aħħar sekli. Naħseb li sewwasew dan Ġesù - dak tal-Vangeli - huwa figura storikament bis-sens u konvinċenti."
Benedittu XVI
Werrej:

KELMTEJN QABEL
DAĦLA: L-ewwel ħarsa lejn il-Misteru ta’ Ġesù
1.    IL-MAGĦMUDIJA TA’ ĠESÙ
2.    IT-TIĠRIB TA’ ĠESÙ
3.    IL-VANĠELU TAS-SALTNA TA’ ALLA
4.    ID-DISKORS TAL-MUNTANJA
1. Il-Beatitudnijiet
2. It-Torah tal-Messija
             “Fl-imgħoddi ntqal... imma jiena ngħidilkom…”
             It-tilwima fuq is-Sibt
             Ir-raba’ kmandament - il-familja, il-poplu, u l-komunità tad-dixxipli ta’ Ġesù  
             Kompromess u radikalità profetika
5.    IT-TALBA TAL-MULEJ
       Missierna fis-smewwiet
       Jitqaddes ismek
       Tiġi Saltnatek
       Ikun li trid int, kif fis-sema hekda fl-art
       Ħobżna ta’ kull jum agħtina l-lum
       U aħfrilna dnubietna, kif aħna naħfru lil min hu ħati għalina
       U la ddaħħalniex fit-tiġrib
       Iżda eħlisna mid-deni
6.    ID-DIXXIPLI
7.    IL-MESSAĠĠ TAL-PARABBOLI
1. Natura u skop tal-parabboli
2. Tliet rakkonti kbar ta’ Luqa f’parabboli
             Il-parabbola tas-Samaritan it-tajjeb
             Il-parabbola taż-żewġ aħwa (l-iben il-ħali u dak li baqa’ d-dar) u tal-missier it-tajjeb
             Il-parabbola tal-wikkiel għani u tal-fqajjar Lazzru
8.    IX-XBIHAT IL-KBAR TA’ ĠWANNI
1. Daħla: Il-kwistjoni tal-Vanġelu ta’ Ġwanni
2. Ix-xbihat il-kbar tal-Vanġelu ta’ Ġwanni
             L-ilma
             Id-dielja u l-inbid
             Il-ħobż
             Ir-ragħaj
9.    ŻEWĠ WAQTIET IMPORTANTI FIL-MIXJA TA’ ĠESÙ: L-ISTQARRIJA TA’ PIETRU U T-TRASFIGURAZZJONI
1. L-istqarrija ta’ Pietru
2. It-Trasfigurazzjoni
10.  ID-DIKJARAZZJONIJIET TA’ ĠESÙ FUQU NNIFSU
1. Bin il-Bniedem
2. L-Iben
3. Jiena Hu
NOTA EDITORJALI
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2022. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content