Ġesù ta' Nazaret Vol. I - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Fidi
BENEDITTU XVI
Immediate availability
€ 12.00 € 16.50
Add
Discount!
Dwar dan il-ktieb:

"Ippruvajt nippreżenta lil Ġesù tal-Vanġeli bħala Ġesù l-veru, Ġesù tal-istorja fis-sens uniku. Ninsab konvint u nittama li anki l-qarrej jista' jara li din il-figura hija aktar loġika kif ukoll, meta wieħed iqisha storikament, aktar tiftiehem mir-rikostruzzjonijiet li ltqajna magħhom f'dawn l-aħħar sekli. Naħseb li sewwasew dan Ġesù - dak tal-Vangeli - huwa figura storikament bis-sens u konvinċenti."
Benedittu XVI
Werrej:

KELMTEJN QABEL
 
 
DAĦLA: L-ewwel ħarsa lejn il-Misteru ta’ Ġesù
 
 
1.    IL-MAGĦMUDIJA TA’ ĠESÙ
2.    IT-TIĠRIB TA’ ĠESÙ
3.    IL-VANĠELU TAS-SALTNA TA’ ALLA
     
4.    ID-DISKORS TAL-MUNTANJA
 
1. Il-Beatitudnijiet
2. It-Torah tal-Messija
            “Fl-imgħoddi ntqal... imma jiena ngħidilkom…”
            It-tilwima fuq is-Sibt
            Ir-raba’ kmandament - il-familja, il-poplu, u l-komunità tad-dixxipli ta’ Ġesù  
            Kompromess u radikalità profetika
5.    IT-TALBA TAL-MULEJ
      Missierna fis-smewwiet
      Jitqaddes ismek
      Tiġi Saltnatek
      Ikun li trid int, kif fis-sema hekda fl-art
      Ħobżna ta’ kull jum agħtina l-lum
      U aħfrilna dnubietna, kif aħna naħfru lil min hu ħati għalina
      U la ddaħħalniex fit-tiġrib
      Iżda eħlisna mid-deni
6.    ID-DIXXIPLI
                             
7.    IL-MESSAĠĠ TAL-PARABBOLI
 
1. Natura u skop tal-parabboli
2. Tliet rakkonti kbar ta’ Luqa f’parabboli
            Il-parabbola tas-Samaritan it-tajjeb
            Il-parabbola taż-żewġ aħwa (l-iben il-ħali u dak li baqa’ d-dar) u tal-missier it-tajjeb
            Il-parabbola tal-wikkiel għani u tal-fqajjar Lazzru
         
8.    IX-XBIHAT IL-KBAR TA’ ĠWANNI
 
1. Daħla: Il-kwistjoni tal-Vanġelu ta’ Ġwanni
2. Ix-xbihat il-kbar tal-Vanġelu ta’ Ġwanni
            L-ilma
            Id-dielja u l-inbid
            Il-ħobż
            Ir-ragħaj
           
9.    ŻEWĠ WAQTIET IMPORTANTI FIL-MIXJA TA’ ĠESÙ: L-ISTQARRIJA TA’ PIETRU U T-TRASFIGURAZZJONI
 
1. L-istqarrija ta’ Pietru
2. It-Trasfigurazzjoni
 
10.  ID-DIKJARAZZJONIJIET TA’ ĠESÙ FUQU NNIFSU
 
1. Bin il-Bniedem
2. L-Iben
3. Jiena Hu

     
 
NOTA EDITORJALI
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content