Sliema għalik Marija - Reliġjon u Ħajja


_______________________________________________________________________________________________________________________
Go to content
Jinteressak dan il-ktieb?
Agħmel kuntatt magħna!

SLIEMA GĦALIK, MARIJA
Traduzzjoni u Ġabra: Terence Portelli
Kategorija: Fidi
Numru ISBN: 978-99957-3-099-4
Format: Qoxra rabta
Qjies: 200x125mm
Paġni: 40
Sena: 2019
Prezz: €6.00

Dwar dan il-ktieb:

Biż-żewġ partijiet tagħha, is-Sliema tgħinna nsawru l-pulmun ta’ kull talba: it-tifħir u s-supplika. Din taf il-bidu tagħha minn Alla u mill-bniedem; hi għaġna ta’ kliem li niżel mis-sema u tela’ mill-art. L-istess talba bħal taqbdilna jdejna u takkumpanjana fl-istorja qaddisa, l-istorja ta’ Marija u tagħna lkoll.
Daħla
Għaliex is-Sliema?

  • Sliema għalik, Marija
  • Bil-grazzja mimlija
  • Il-Mulej miegħek
  • Imbierka inti fost in-nisa
  • U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù
  • Qaddisa Marija
  • Omm Alla
  • Itlob għalina midinbin
  • Issa
  • U fis-siegħa tal-mewt tagħna
Back to content